Soru:

6. Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir? A

6.
Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra gerçekleşen
aşağıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetçilik
ilkesi ile ilgili değildir?
A) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması
B) Toplumdaki ayrıcalıklara son verilmesi
C) Ticari ve sanayi faaliyetlerinin artırılması
DJ Modern ve çağdaş bir eğitime geçilmesi

6. Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili değildir? A) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması B) Toplumdaki ayrıcalıklara son verilmesi C) Ticari ve sanayi faaliyetlerinin artırılması DJ Modern ve çağdaş bir eğitime geçilmesi