Soru:

7. (1) Türkiye'de demir yolu kavrami hålá pek kabul görmese de Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz yurt dışında gördüğü demir yol

7. (1) Türkiye'de demir yolu kavrami hålá pek kabul görmese de Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz yurt dışında gördüğü
demir yollarına imrenerek İstanbul-Edirne arasında yapılması için emir vermiştir. (II) Demir yolu inşası için birine işveren
saray, daha sonra tren yolunun Topkapı sarayından geçmesi söz konusu olunca karşı çıkmıştır. (III) Anadolu'daki demir
yolu tarihi 23 eylül 1856 yılında ilk demir yolu hattı olan130 km'lik İzmir- Aydın hattının bir İngiliz firmasının ilk kazmayı
vurmasıyla başlamıştır. (IV) imtiyaz İzmir Valisi Mustafa Paşa zamanında. 1857 yılında "Izmir'den Aydın'a Osmanlı De-
mir yolu" kumpanyasına devredilmiştir
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde verilen yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) I. cümlede ayrı yazılması gereken sözcük birleşik yazılmıştır.
B) II. cümlede özel ada dahil olan sözcük küçük harfle yazılmıştır.
C) III. cümlede kesin bir tarihle kullanılan ay ismi küçük yazılmıştır.
D) Yardımcı eylemle kurulan sözcük bitişik yazılmıştır.

7. (1) Türkiye'de demir yolu kavrami hålá pek kabul görmese de Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz yurt dışında gördüğü demir yollarına imrenerek İstanbul-Edirne arasında yapılması için emir vermiştir. (II) Demir yolu inşası için birine işveren saray, daha sonra tren yolunun Topkapı sarayından geçmesi söz konusu olunca karşı çıkmıştır. (III) Anadolu'daki demir yolu tarihi 23 eylül 1856 yılında ilk demir yolu hattı olan130 km'lik İzmir- Aydın hattının bir İngiliz firmasının ilk kazmayı vurmasıyla başlamıştır. (IV) imtiyaz İzmir Valisi Mustafa Paşa zamanında. 1857 yılında "Izmir'den Aydın'a Osmanlı De- mir yolu" kumpanyasına devredilmiştir Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde verilen yazım yanlışı yapılmamıştır? A) I. cümlede ayrı yazılması gereken sözcük birleşik yazılmıştır. B) II. cümlede özel ada dahil olan sözcük küçük harfle yazılmıştır. C) III. cümlede kesin bir tarihle kullanılan ay ismi küçük yazılmıştır. D) Yardımcı eylemle kurulan sözcük bitişik yazılmıştır.