Yazım (imla) Kuralları Soruları

li-
QONITELIK
8. (1) İnsanın olduğu her yerde, sanatta vardır. (1) Sanat,
insan yaşamının birçok yönünü ele alan ve onu işle-
yen bir etkinliktir. (III) Bu etkinlikte uygulama biçimleri
ise sadece yazarla ilgilidir. (IV) Yazar, bu anlamda sa-
natını kuran ve şekillendiren bir kılavuzdır aslında.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de yazım yanlışı vardır?
A) I
B) II
9.
Roman türü () ol
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
li- QONITELIK 8. (1) İnsanın olduğu her yerde, sanatta vardır. (1) Sanat, insan yaşamının birçok yönünü ele alan ve onu işle- yen bir etkinliktir. (III) Bu etkinlikte uygulama biçimleri ise sadece yazarla ilgilidir. (IV) Yazar, bu anlamda sa- natını kuran ve şekillendiren bir kılavuzdır aslında. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de yazım yanlışı vardır? A) I B) II 9. Roman türü () ol C) III D) IV
Test
Birleşik Sözcüklerin Yazımı
UNITE 8
Birleşik kelimelerle ilgili genel kurallar şöyledir:
**Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında birleşik sözcük bitişik yazılır.
Bu gruba giren sözcükler genel olarak eşya, alet, nesne veya renk bildiren sözlerle kurulan bitki, hayvan, tarz, yiyecek, hastalık
ve oyun isimleridir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kahverengi elbiseler giymekten neden bu kadar hoşlanıyorsun?
B) Sağlıksız gıdalar, son yıllarda alışveriş merkezlerinin raflarını ayrıkotu gibi sardı.
C) Bu pastanenin yaptığı bülbülyuvası tatlısı çok enfes olur.
D) Bana hediye ettiğiniz gülkurusu rengindeki gömleği çok severek giyiyorum.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
Test Birleşik Sözcüklerin Yazımı UNITE 8 Birleşik kelimelerle ilgili genel kurallar şöyledir: **Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında birleşik sözcük bitişik yazılır. Bu gruba giren sözcükler genel olarak eşya, alet, nesne veya renk bildiren sözlerle kurulan bitki, hayvan, tarz, yiyecek, hastalık ve oyun isimleridir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Kahverengi elbiseler giymekten neden bu kadar hoşlanıyorsun? B) Sağlıksız gıdalar, son yıllarda alışveriş merkezlerinin raflarını ayrıkotu gibi sardı. C) Bu pastanenin yaptığı bülbülyuvası tatlısı çok enfes olur. D) Bana hediye ettiğiniz gülkurusu rengindeki gömleği çok severek giyiyorum.
7. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.
ikilemeler
ERDEMLER
Cümleler
lanir.
İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kul-
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
7. ETKİNLİK Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız. ikilemeler ERDEMLER Cümleler lanir. İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kul-
1. Aşağıdaki cümlelerde özel isim olup olmadığını inceleyiş uygun kutuyu isaretleyiniz.
Kasabada son günlerde anlam veremediğimiz olaylar oluyor.
Dolmabahçe Sarayı çevresini dolaşıp sahile indik.
İnsanlar Taş Devri'nde bile sanatla ilgilenmiştir.
Mahalleye yeni taşınan ailenin çocuğu çok iyi keman çalıyormuş.
Dünya, yeni bir ekonomik krize karşı önlem almalı.
"Yaban", en gerçekçi ve çarpıcı romanlarımızın başında geliyor.
Pamuk, kuyruğunu sallaya sallaya beni bekliyordu.
Dünya, yörüngesine giren irili ufaklı taşları atmosferi sayesinde yok edebiliyor.
Kahve, kültürümüzün önemli ögelerinden biri olmasına rağmen topraklarımızda yetişmemektedir.
Sanat, estetik duygulardan ayrı düşünülemez.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
1. Aşağıdaki cümlelerde özel isim olup olmadığını inceleyiş uygun kutuyu isaretleyiniz. Kasabada son günlerde anlam veremediğimiz olaylar oluyor. Dolmabahçe Sarayı çevresini dolaşıp sahile indik. İnsanlar Taş Devri'nde bile sanatla ilgilenmiştir. Mahalleye yeni taşınan ailenin çocuğu çok iyi keman çalıyormuş. Dünya, yeni bir ekonomik krize karşı önlem almalı. "Yaban", en gerçekçi ve çarpıcı romanlarımızın başında geliyor. Pamuk, kuyruğunu sallaya sallaya beni bekliyordu. Dünya, yörüngesine giren irili ufaklı taşları atmosferi sayesinde yok edebiliyor. Kahve, kültürümüzün önemli ögelerinden biri olmasına rağmen topraklarımızda yetişmemektedir. Sanat, estetik duygulardan ayrı düşünülemez.
12. Aşağıdaki metinlerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur?
A) Türk edebiyatında anı türünün Tanzimat Döneminden sonra geliştiğini söylemek yanlıştır. Türk edebiyatının
ilk yazılı örnekleri sayılan Kültigin ve Bilge Kağan anıtları birer anıdır.
B) Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te dünya barışını, güvenliğini korumak ve ulusların arasında ekonomik,
toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
CEğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte okuma hızı da artmaktadır. Bir üniversite öğrencisi dakikada 400
sözcük okuyabilir. Okunacak materyalin çok, zamanın ise az olması öğrencileri hızlı okumaya sevketmekte-
dir.
D) Tema, bir yada birkaç sözcükle anlatılır. Ana düşünce gibi yargı bildiren bir cümle değildir. Düzyazı da iletil-
mek istenen temel düşüncenin şiirdeki karşılığıdır.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
12. Aşağıdaki metinlerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur? A) Türk edebiyatında anı türünün Tanzimat Döneminden sonra geliştiğini söylemek yanlıştır. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri sayılan Kültigin ve Bilge Kağan anıtları birer anıdır. B) Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te dünya barışını, güvenliğini korumak ve ulusların arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. CEğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte okuma hızı da artmaktadır. Bir üniversite öğrencisi dakikada 400 sözcük okuyabilir. Okunacak materyalin çok, zamanın ise az olması öğrencileri hızlı okumaya sevketmekte- dir. D) Tema, bir yada birkaç sözcükle anlatılır. Ana düşünce gibi yargı bildiren bir cümle değildir. Düzyazı da iletil- mek istenen temel düşüncenin şiirdeki karşılığıdır.
26
Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını belirleyip ilgili kelimelerin altını çiziniz.
Nine doksandokuz yaşına bastığı sıralarda kızı hastalandı ve şehirdeki bir hastahaneye kaldırıldı.
Bütün kasaba ninenin yanlızlığına üzülüyordu.
Senden birşey rica edeceğim sadece.
İki küçük torunuda kızının yakın dostları tarafından bakılmak üzere alınınca nine yapa yalnız kaldı.
Eski ama şık kıyafetlerini giymişdi.
En son müşterisi bir ay ya da iki ay öncemi ne gelmişti.
Kitabı tanıdığım bir yayın evine göndereceğim.
Aradan bir kaç gün geçti.
Fakat evi terketmedi.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
26 Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını belirleyip ilgili kelimelerin altını çiziniz. Nine doksandokuz yaşına bastığı sıralarda kızı hastalandı ve şehirdeki bir hastahaneye kaldırıldı. Bütün kasaba ninenin yanlızlığına üzülüyordu. Senden birşey rica edeceğim sadece. İki küçük torunuda kızının yakın dostları tarafından bakılmak üzere alınınca nine yapa yalnız kaldı. Eski ama şık kıyafetlerini giymişdi. En son müşterisi bir ay ya da iki ay öncemi ne gelmişti. Kitabı tanıdığım bir yayın evine göndereceğim. Aradan bir kaç gün geçti. Fakat evi terketmedi.
1. Aşağıdaki sözcüklerin alfabemizdeki kaçıncı harf ile başladığını yazınız.
silgi
kalem
harf
liman
harf
baca
harf
vazo
harf
Beceri Temelli Yeni Nesil Soru
harf
zeytin
harf
cezve
harf
davul
harf
halka
harf
jilet
harf
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
1. Aşağıdaki sözcüklerin alfabemizdeki kaçıncı harf ile başladığını yazınız. silgi kalem harf liman harf baca harf vazo harf Beceri Temelli Yeni Nesil Soru harf zeytin harf cezve harf davul harf halka harf jilet harf
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER
6. Nihayet 19 Şubat Cuma günü Birleşik Filo, Çanakka-
le Boğazı'na yönelik deniz taarruzunu başlattı. Ayrıca
birkaç uçak da keşif ve bombardıman için görevlendiril-
mişti. Amaçları Türk topçu tabyalarını susturabilmekti.
Başarılı olamayınca birkaç gün içinde ikinci taarruzu
başlattılar. Çok çetin geçiyordu Kurtuluş Savaşı fakat
Çanakkale geçilmiyordu.
Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarından han-
gisinin örneğine yer verilmemiştir?
Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle
başlar.
+
+Tarihi
+ D) Devlet adları büyük harfle başlar.
olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.
9. I
|||
Otobüs
Durağı
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER 6. Nihayet 19 Şubat Cuma günü Birleşik Filo, Çanakka- le Boğazı'na yönelik deniz taarruzunu başlattı. Ayrıca birkaç uçak da keşif ve bombardıman için görevlendiril- mişti. Amaçları Türk topçu tabyalarını susturabilmekti. Başarılı olamayınca birkaç gün içinde ikinci taarruzu başlattılar. Çok çetin geçiyordu Kurtuluş Savaşı fakat Çanakkale geçilmiyordu. Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarından han- gisinin örneğine yer verilmemiştir? Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. + +Tarihi + D) Devlet adları büyük harfle başlar. olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. 9. I ||| Otobüs Durağı
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin
yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Halide Edip Adıvar'ın "Sinekli Bakkal Romani," birçok
yabancı dile çevrilmiştir.
&
B) Zeynep'i en son 20 Ocak 2020'de Ankara'da görmüş-
tüm.
CBu sergiye Çırağan Sarayı ev sahipliği yapacak.
Yazar, Doğu ve Batı kültürü arasında kalmış biriydi
bence.
|||
IV
son GRE
Damla çiçeke
Ş
Ecz
Numaralanmış görse
lışı vardır?
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Halide Edip Adıvar'ın "Sinekli Bakkal Romani," birçok yabancı dile çevrilmiştir. & B) Zeynep'i en son 20 Ocak 2020'de Ankara'da görmüş- tüm. CBu sergiye Çırağan Sarayı ev sahipliği yapacak. Yazar, Doğu ve Batı kültürü arasında kalmış biriydi bence. ||| IV son GRE Damla çiçeke Ş Ecz Numaralanmış görse lışı vardır?
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 10 Haziran Cumartesi günü sınıfındaki arkadaşlarıyla şiir dinletisine katılacak.
B) Duvarları depremden etkilendiği için evleride kullanılamayacak durumdaydı.
C) Yeni inşa edilen okulun karşısındaki kaza tahmin ettiğimiz gibi mi gerçekleşti?
D) Gülsüm Hanım'ın, çevre sorunlarıyla ilgili değindiği önlemler dikkat çekti.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) 10 Haziran Cumartesi günü sınıfındaki arkadaşlarıyla şiir dinletisine katılacak. B) Duvarları depremden etkilendiği için evleride kullanılamayacak durumdaydı. C) Yeni inşa edilen okulun karşısındaki kaza tahmin ettiğimiz gibi mi gerçekleşti? D) Gülsüm Hanım'ın, çevre sorunlarıyla ilgili değindiği önlemler dikkat çekti.
20.
Ek olan "-ki" kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan "ki" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
Ek olan "-de" kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan "de" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
Bu açıklamalara göre,
·
T
Bizde olanı bize açıkça söyleyebilen, bizi olduğumuzdan farklı yansıtmayan dostlara ne çok ihtiyacımız var! "Insan
insanın aynasıdır." derken eskiler tam da bunu söylemeye çalışmışlar belkide. Ama çevremizde böyle kaç kişi vark
|||
Bize şirin gözükmek için parklardaki aynalar gibi davranan birçok insan var etrafımızda.
IV
metninde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin yazımı yanlıştır?
A) I ve II
BYI ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
20. Ek olan "-ki" kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan "ki" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Ek olan "-de" kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç olan "de" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Bu açıklamalara göre, · T Bizde olanı bize açıkça söyleyebilen, bizi olduğumuzdan farklı yansıtmayan dostlara ne çok ihtiyacımız var! "Insan insanın aynasıdır." derken eskiler tam da bunu söylemeye çalışmışlar belkide. Ama çevremizde böyle kaç kişi vark ||| Bize şirin gözükmek için parklardaki aynalar gibi davranan birçok insan var etrafımızda. IV metninde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin yazımı yanlıştır? A) I ve II BYI ve IV C) II ve III D) III ve IV
4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını bularak doğrularını boşluklara yazınız.
Arkadaşını yirmibeş dakika sonra arayabildi.
Bir takım insanlar biraz bencil oluyorlar.
2013' den bu yana gelişmeleri yakından takip ettik.
TSK' nın açıklamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Pastayı 2'şer 2'şer dilimlere ayırdık.
Her yıl Mayıs ayında çalışmalar başlardı.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını bularak doğrularını boşluklara yazınız. Arkadaşını yirmibeş dakika sonra arayabildi. Bir takım insanlar biraz bencil oluyorlar. 2013' den bu yana gelişmeleri yakından takip ettik. TSK' nın açıklamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Pastayı 2'şer 2'şer dilimlere ayırdık. Her yıl Mayıs ayında çalışmalar başlardı.
Maalesef bugün olmaz ama
yarın akşam üstü Buluşabiliriz.
A) I.
O
Yukarıdaki yazışmada numaralanmış bölümlerden
hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
B) II.
C) III.
B) 5
IV.
C) 6
O
3. 12 mart 1921 tarihinde Mehmet Akif'in yazdığı şiir
Mustafa Kemal paşanın başkanlık ettiği Büyük Mil-
let Meclisi tarafından İstiklal marşı olarak kabuledil-
di. Bunun üzerine marş için ayrılan 500 lira Mehmet
Akif beye verilmek istendi. Fakat o bu parayı almadı.
Yukarıdaki parçada kaç tane yazım yanlışı yapıl-
mıştır?
A) 4
D) IV.
D) 7
5.
189
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
Maalesef bugün olmaz ama yarın akşam üstü Buluşabiliriz. A) I. O Yukarıdaki yazışmada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? B) II. C) III. B) 5 IV. C) 6 O 3. 12 mart 1921 tarihinde Mehmet Akif'in yazdığı şiir Mustafa Kemal paşanın başkanlık ettiği Büyük Mil- let Meclisi tarafından İstiklal marşı olarak kabuledil- di. Bunun üzerine marş için ayrılan 500 lira Mehmet Akif beye verilmek istendi. Fakat o bu parayı almadı. Yukarıdaki parçada kaç tane yazım yanlışı yapıl- mıştır? A) 4 D) IV. D) 7 5. 189
e
1-
4.
Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri söz-
lerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelime-
ler bitişik yazılır. Somut olarak yer belirten alt ve
üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terim-
ler ise ayrı yazılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili sözün bitişik veya ayrı yazılması kullanıldığı
yere göre değişmez?
A) Ülkemiz, yer altı zenginliği bakımından sayılı
ülkeler arasındadır.
B) Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan
ünlü isim suçlamaları reddetti.
C) Görünmez bir kaza sonucu tepeüstü düşünce
çenesinden yaralandı.
D) Selim Bey'le öğleüzeri bu parktaki çay ocağın-
da buluşacaktık.
8.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
e 1- 4. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri söz- lerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelime- ler bitişik yazılır. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terim- ler ise ayrı yazılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün bitişik veya ayrı yazılması kullanıldığı yere göre değişmez? A) Ülkemiz, yer altı zenginliği bakımından sayılı ülkeler arasındadır. B) Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan ünlü isim suçlamaları reddetti. C) Görünmez bir kaza sonucu tepeüstü düşünce çenesinden yaralandı. D) Selim Bey'le öğleüzeri bu parktaki çay ocağın- da buluşacaktık. 8.
2.
Üzerinde balköpüğü renginde, eski ama şık bir pardösü vardı.
Bu apartmanı babam 1970'li yıllarda yabancı bir mimara yaptırmış.
Yel değirmenleriyle savaşan roman kahramanı Don Kişot gibiydim.
Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur?
.
8
A) Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına
nokta konur.
.
B) Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik keli-
meler ayrı yazılır.
C) Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik keli-
meler bitişik yazılır.
D) İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan
yazılır.
C
6.
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
2. Üzerinde balköpüğü renginde, eski ama şık bir pardösü vardı. Bu apartmanı babam 1970'li yıllarda yabancı bir mimara yaptırmış. Yel değirmenleriyle savaşan roman kahramanı Don Kişot gibiydim. Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? . 8 A) Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. . B) Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik keli- meler ayrı yazılır. C) Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik keli- meler bitişik yazılır. D) İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır. C 6.
Hemal gremeni t
tek vertreterial isdamektedir
Carvebly ju hural ve Omekter asagetaki gibich
Nergis Kurat Boru a veya sözü içeren cümle veya seren sonuna konur
Ne zamir yola çıkacak bu servis?
mek
Kura frambeyen, kesin olmayan veya sppheyle karşılanan yer; tanh v
Kullaby
Yunus Emra (12407-1320), (Doğum yeh?) vo
Kural Sanmidiran ancak soru eki yaya sözü içermeyen cumnielerin sonuna y
Kural Soru Hadesi taşıyan sirali ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona ko
Micahrler geldi mi? Yasemmi sordular mı?
B) Tugce
Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği örnek, kurala uymamaktadır?
A) Nergis
C) Tuba
1₂
Tuba
29
Toint
DIVER
15. Aşağıdaki etkinikte yazım yanlışı olan cümlelerde "var", yazım yanlışı olmayan cümlelerde
cuğuna işaretiyle işaretleme yapılacaktır.
Oğretmarc
-Adiniz?
Cümleler
Lale Devri, Osmanlılarda lüks yaşamın zirvede olduğu yıllardır.
Ege denizi, göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için sık kullandığı bir güzergahtır.
Evimiz, Ziya Gökalp bulvarından dönünce Kasım Eren sokağına girişte, soldaki ilk
evdir.
Galata Köpnisi istanbulluların uğrak mekanlarından biridir.
Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinin işaretlemesinde yanlışlık yapılmıştır?
ALL
B) Il
Yorkiye Gen
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ SOSYAL BİLGİLER TESTINE GEÇİNİZ.
18
1
Ortaokul Türkçe
Yazım (imla) Kuralları
Hemal gremeni t tek vertreterial isdamektedir Carvebly ju hural ve Omekter asagetaki gibich Nergis Kurat Boru a veya sözü içeren cümle veya seren sonuna konur Ne zamir yola çıkacak bu servis? mek Kura frambeyen, kesin olmayan veya sppheyle karşılanan yer; tanh v Kullaby Yunus Emra (12407-1320), (Doğum yeh?) vo Kural Sanmidiran ancak soru eki yaya sözü içermeyen cumnielerin sonuna y Kural Soru Hadesi taşıyan sirali ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona ko Micahrler geldi mi? Yasemmi sordular mı? B) Tugce Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği örnek, kurala uymamaktadır? A) Nergis C) Tuba 1₂ Tuba 29 Toint DIVER 15. Aşağıdaki etkinikte yazım yanlışı olan cümlelerde "var", yazım yanlışı olmayan cümlelerde cuğuna işaretiyle işaretleme yapılacaktır. Oğretmarc -Adiniz? Cümleler Lale Devri, Osmanlılarda lüks yaşamın zirvede olduğu yıllardır. Ege denizi, göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için sık kullandığı bir güzergahtır. Evimiz, Ziya Gökalp bulvarından dönünce Kasım Eren sokağına girişte, soldaki ilk evdir. Galata Köpnisi istanbulluların uğrak mekanlarından biridir. Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinin işaretlemesinde yanlışlık yapılmıştır? ALL B) Il Yorkiye Gen TÜRKÇE TESTİ BİTTİ SOSYAL BİLGİLER TESTINE GEÇİNİZ. 18 1