Soru:

7 34. Türkiye'de 1946 yılında çok partili yönetime geçilme- siyle; V hükümetlerin denetlenmesi, II) halk iradesinin mecliste güç

7
34. Türkiye'de 1946 yılında çok partili yönetime geçilme-
siyle;
V hükümetlerin denetlenmesi,
II) halk iradesinin mecliste güçlenmesi,
III. laik devlet anlayışının oturması
durumlarından hangilerinin kolaylaştığı söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Il ve III
EK Il ve III

7 34. Türkiye'de 1946 yılında çok partili yönetime geçilme- siyle; V hükümetlerin denetlenmesi, II) halk iradesinin mecliste güçlenmesi, III. laik devlet anlayışının oturması durumlarından hangilerinin kolaylaştığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III EK Il ve III