Soru:

7. 5. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de, hükümete ekonomi- ye müdahalede sinirsiz yetki veren "Milli Korunma Kanunu" çıkarı

7.
5. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de, hükümete ekonomi-
ye müdahalede sinirsiz yetki veren "Milli Korunma Kanunu"
çıkarılmış, ayrıca bu kanunla karaborsacılık ve vurgunculuk
yapanlardan fazla vergi alınması sağlanmıştır. İthalat ürün-
Jerine kısıtlama getirilmiştir. Karne ile ekmek dağıtılmıştır.
Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri vergisi ile de masraflar
giderilmeye çalışılmıştır.
Buna göre, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile ilgili çi-
karılabilecek en genel yargi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşın dışında kalmaya yönelik bir politika izlemiştir.
B) Tarımsal üretim azalmıştır.
C) İşsizlik oranı artmıştır.
D Ekonomik açıdan olumsuz etkilenmiştir.
EY Dünya barışına katkı sağlamıştır.

7. 5. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de, hükümete ekonomi- ye müdahalede sinirsiz yetki veren "Milli Korunma Kanunu" çıkarılmış, ayrıca bu kanunla karaborsacılık ve vurgunculuk yapanlardan fazla vergi alınması sağlanmıştır. İthalat ürün- Jerine kısıtlama getirilmiştir. Karne ile ekmek dağıtılmıştır. Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri vergisi ile de masraflar giderilmeye çalışılmıştır. Buna göre, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile ilgili çi- karılabilecek en genel yargi aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşın dışında kalmaya yönelik bir politika izlemiştir. B) Tarımsal üretim azalmıştır. C) İşsizlik oranı artmıştır. D Ekonomik açıdan olumsuz etkilenmiştir. EY Dünya barışına katkı sağlamıştır.