Soru:

7. 5. lik Çağ'da Yunan Uygarlığı'nda kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin artmasıyla krallık ar

7.
5. lik Çağ'da Yunan Uygarlığı'nda kralın yetkilerinin
azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin
artmasıyla krallık artık saltanat olmaktan çıkmış ve
krallar belirli bir sınıf tarafından seçilmeye başlanmıştır.
Bu bilgiler Yunan Uygarlığı ile ilgili;
1. sosyal sınıf ayrımının olduğu
II. soy dayanışmasına dayalı bir ölgütlenme olduğu,
III. halka bazı demokratik haklar tanındığı
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. 5. lik Çağ'da Yunan Uygarlığı'nda kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin artmasıyla krallık artık saltanat olmaktan çıkmış ve krallar belirli bir sınıf tarafından seçilmeye başlanmıştır. Bu bilgiler Yunan Uygarlığı ile ilgili; 1. sosyal sınıf ayrımının olduğu II. soy dayanışmasına dayalı bir ölgütlenme olduğu, III. halka bazı demokratik haklar tanındığı durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III