Soru:

7 7. 5. Bir öğretmen adayını bekleyen ve tarifi mümkün olmayan iki büyük mutluluk vardır( ) Birincisi öğrencileriyle buluşa- cağ

7
7.
5.
Bir öğretmen adayını bekleyen ve tarifi mümkün olmayan
iki büyük mutluluk vardır( ) Birincisi öğrencileriyle buluşa-
cağı ilk ders() ikincisi mezun ettiği öğrencilerin istikbaline
tanık olmak(-) Diğer konular sadece teferruat(-).
Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerden
hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla geti-
rilmelidir?
A) () () () (...)
B) () () (...) (...).
C) 0) (O) (O
D) () () (.) (.)
E) (.) (:) (.) (...)

7 7. 5. Bir öğretmen adayını bekleyen ve tarifi mümkün olmayan iki büyük mutluluk vardır( ) Birincisi öğrencileriyle buluşa- cağı ilk ders() ikincisi mezun ettiği öğrencilerin istikbaline tanık olmak(-) Diğer konular sadece teferruat(-). Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla geti- rilmelidir? A) () () () (...) B) () () (...) (...). C) 0) (O) (O D) () () (.) (.) E) (.) (:) (.) (...)