Soru:

7 7 6. XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin Avusturya, Rusya, Venedik ve Lehistan ile yaptığı 16 yıl süren uzun savaş so

7 7
6. XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin Avusturya, Rusya,
Venedik ve Lehistan ile yaptığı 16 yıl süren uzun savaş sonu-
cunda Osmanlı Devleti birçok toprağını kaybetmiştir. Kaybe-
dilen topraklarda yaşayan Türk ve Müslüman halk yerinden
oynamış ve göç etmek zorunda kalmıştır.
Bu savaş ve göçler sonucunda Osmanlı'nın;
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. hukuk
alanlarının hangilerinde değişimler yaşandığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız!
C) Yalnız III
B) Yalnız 11
E) I, II ve III
D) I ve II

7 7 6. XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin Avusturya, Rusya, Venedik ve Lehistan ile yaptığı 16 yıl süren uzun savaş sonu- cunda Osmanlı Devleti birçok toprağını kaybetmiştir. Kaybe- dilen topraklarda yaşayan Türk ve Müslüman halk yerinden oynamış ve göç etmek zorunda kalmıştır. Bu savaş ve göçler sonucunda Osmanlı'nın; I. ekonomik, II. sosyal, III. hukuk alanlarının hangilerinde değişimler yaşandığı söylenebi- lir? A) Yalnız! C) Yalnız III B) Yalnız 11 E) I, II ve III D) I ve II