Soru:

7. A TYT 1. İhracatında işlenmiş ürünlerin payının fazla olması II/Ekonomisinin büyük oranda ham madde dış satımına dayalı olmas

7.
A
TYT
1. İhracatında işlenmiş ürünlerin payının fazla olması
II/Ekonomisinin büyük oranda ham madde dış
satımına dayalı olması
kym. Tarım dışı sektörlerde çalışanların fazla olması
IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomik
yönden geliştiğini gösteren kanıtlar arasında yer
alır?
A ve
BI ve III
C) II ve III
DY II ve IV
E) Il ve IV
islom

7. A TYT 1. İhracatında işlenmiş ürünlerin payının fazla olması II/Ekonomisinin büyük oranda ham madde dış satımına dayalı olması kym. Tarım dışı sektörlerde çalışanların fazla olması IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomik yönden geliştiğini gösteren kanıtlar arasında yer alır? A ve BI ve III C) II ve III DY II ve IV E) Il ve IV islom