Soru:

7. A TYT/Sosyal Bilimler 5. ilk Çağ'da Yunan Uygarlığı'nda kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin

7.
A
TYT/Sosyal Bilimler
5.
ilk Çağ'da Yunan Uygarlığı'nda kralın yetkilerinin
azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin
artmasıyla krallık artık saltanat olmaktan çıkmış ve
krallar belirli bir sınıf tarafından seçilmeye baslanmistir.
Bu bilgiler Yunan Uygarlığı ile ilgili;
1. sosyal sınıf ayrımının olduğu,
II. soy dayanışmasına dayalı bir örgütlenme olduğu,
III. halka bazı demokratik haklar tanındığı
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A) Yalmz1
B) Yalnızt
C) Yalnız III
E) I, II ve II
D) Lve

7. A TYT/Sosyal Bilimler 5. ilk Çağ'da Yunan Uygarlığı'nda kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin artmasıyla krallık artık saltanat olmaktan çıkmış ve krallar belirli bir sınıf tarafından seçilmeye baslanmistir. Bu bilgiler Yunan Uygarlığı ile ilgili; 1. sosyal sınıf ayrımının olduğu, II. soy dayanışmasına dayalı bir örgütlenme olduğu, III. halka bazı demokratik haklar tanındığı durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? A) Yalmz1 B) Yalnızt C) Yalnız III E) I, II ve II D) Lve