Soru:

7. . deta linde Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtla- rindan değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmış- lardır.

7.
.
deta
linde
Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtla-
rindan değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmış-
lardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenlerin-
den biri değildir?
yun.
erde
den
SA) İpek Yolu'na hakim olunmak istenmesi
B)Dotlak alanların daralması
C) İklim şartlarının değişmesi
D) Boylar arasında mücadeleler yaşanması
E) Diğer devletlerle savaşlar yapılması
ol.

7. . deta linde Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtla- rindan değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmış- lardır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenlerin- den biri değildir? yun. erde den SA) İpek Yolu'na hakim olunmak istenmesi B)Dotlak alanların daralması C) İklim şartlarının değişmesi D) Boylar arasında mücadeleler yaşanması E) Diğer devletlerle savaşlar yapılması ol.