Soru:

7. Ermeni örgütlerinin resmî gazetesi olan Ararat, I. Dünya Savaşı'nda Ermenilere yapacakları eylemleri açıklayan 9. N bir beyan

7.
Ermeni örgütlerinin resmî gazetesi olan Ararat, I. Dünya
Savaşı'nda Ermenilere yapacakları eylemleri açıklayan
9.
N
bir beyanname yayımladı.
t
Buna göre;
1. Osmanlı ordasundaki Ermeniler firar edip, çete-
lere katılmalıdır.
II. Rus ordusu sınırı geçer geçmez, çeteler Rus
ordusuna katılacaktır.
III. İtilaf Devletleri hesabına casusluk ve rehberlik
yapacaklardır.
IV. Terk edecekleri mülkleri yakip Müslümanları
bunların suçlusu olarak ilan edeceklerdir.
Bu maddelerden hangileri, Osmanlı Devleti'ni
uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakma-
yı amaçlamaktadır?
A) Yalnız kii B) Yalnız IV C) I ve
D) III ve IV E) // Il ve IV
10.

7. Ermeni örgütlerinin resmî gazetesi olan Ararat, I. Dünya Savaşı'nda Ermenilere yapacakları eylemleri açıklayan 9. N bir beyanname yayımladı. t Buna göre; 1. Osmanlı ordasundaki Ermeniler firar edip, çete- lere katılmalıdır. II. Rus ordusu sınırı geçer geçmez, çeteler Rus ordusuna katılacaktır. III. İtilaf Devletleri hesabına casusluk ve rehberlik yapacaklardır. IV. Terk edecekleri mülkleri yakip Müslümanları bunların suçlusu olarak ilan edeceklerdir. Bu maddelerden hangileri, Osmanlı Devleti'ni uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakma- yı amaçlamaktadır? A) Yalnız kii B) Yalnız IV C) I ve D) III ve IV E) // Il ve IV 10.