Soru:

7. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Osmanlı Devle- ti, sınırları Tuna'dan Fırat'a ulasan bir imparatorluğa dönüşmüştür. 1 Fatih Su

7. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Osmanlı Devle-
ti, sınırları Tuna'dan Fırat'a ulasan bir imparatorluğa
dönüşmüştür.
1
Fatih Sultan Mehmet Dönemi geiişmeleri arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Akkoyunlularla Otlukbelli Savaşı'nın yapılması
Bl Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi
C) Karamanoğulları Beyliği'nden Konya'nın alınması
D) Bosna-Hersek'in fethedilmesi
E) Memlüklü Devleti'ne son verilmesi

7. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde Osmanlı Devle- ti, sınırları Tuna'dan Fırat'a ulasan bir imparatorluğa dönüşmüştür. 1 Fatih Sultan Mehmet Dönemi geiişmeleri arasın- da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Akkoyunlularla Otlukbelli Savaşı'nın yapılması Bl Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi C) Karamanoğulları Beyliği'nden Konya'nın alınması D) Bosna-Hersek'in fethedilmesi E) Memlüklü Devleti'ne son verilmesi