Soru:

7 Joyen Jasmin Selçuklular kaynağı Türk töresi olan örfi hukuku ve kayna- ğı İslamiyet olan şeri hukuku uygulamaktaydı. Örfi huk

7
Joyen Jasmin
Selçuklular kaynağı Türk töresi olan örfi hukuku ve kayna-
ğı İslamiyet olan şeri hukuku uygulamaktaydı. Örfi hukukun
alanına giren davalara adalet teşkilatının başındaki emir-i
dad bakmaktaydı. Hükümdar da örfi hukukun uygulayı-
cılarındand

7 Joyen Jasmin Selçuklular kaynağı Türk töresi olan örfi hukuku ve kayna- ğı İslamiyet olan şeri hukuku uygulamaktaydı. Örfi hukukun alanına giren davalara adalet teşkilatının başındaki emir-i dad bakmaktaydı. Hükümdar da örfi hukukun uygulayı- cılarındandı. Sultan bir tür yüksek mahkeme olan Divân- Mezalim'e başkanlık eder, burada halkın şikâyetlerini dinle- yip suçlulara gereken cezaları verirdi. Şeri hukukun alanına giren evlenme, boşanma, nafaka, miras ve borç davalarına ise kadılar bakmaktaydı. Buna göre, Selçukluların adalet teşkilatı ile ilgili aşağıda- kilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türk-İslam sentezi gerçekleştirilmiştir. B) Nukuk üstünlüğü ilkesi ile hareket edilmiştir. C) Geleneksel Türk hukuk kuralları devam ettirilmiştir. D) Hükümdar yargılama yetkisine sahiptir. E) Teokratik uygulamalar görülm S A ob lábi (8 Cie.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap