Soru:

7. Kapitalizm, Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kár arama ilkel

7. Kapitalizm, Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli
kár arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik bir sistemdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sistemi hazırlayan
gelişmelerden biridir?
care t
yepe to
A) Avrupa'da burjuvazí sınıfının yükselişi
B Feodalitenin ortaya çıkması
C) Kilisenin güç kazanması
D) Marksist ideolojinin doğması
E) Ulus devletlerin kurulması

7. Kapitalizm, Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kár arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik bir sistemdir. Aşağıdakilerden hangisi bu sistemi hazırlayan gelişmelerden biridir? care t yepe to A) Avrupa'da burjuvazí sınıfının yükselişi B Feodalitenin ortaya çıkması C) Kilisenin güç kazanması D) Marksist ideolojinin doğması E) Ulus devletlerin kurulması