Soru:

7. .Konferansın toplanmasından evvel Yunan kitalan nin İtilaf Devletleri kumandanlannin çizecekleri bir hat- tin gerisine çekilm

7. .Konferansın toplanmasından evvel Yunan kitalan
nin İtilaf Devletleri kumandanlannin çizecekleri bir hat-
tin gerisine çekilmesi için İtilaf Devletlerinin nüfuzunu
kullanacağı vadolunmakta ve bu konuda görüşülmek
üzere Mudanya veya Izmit'te bir toplantı yapılması teklif
edilmekte idi. 29 Eyldi 1922 tarihinde bu notaya verdiğim
kısa bir cevapta Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğimi
bildirdim. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal
bize iadesini talep ettim. 3 Teşrinievvel'de (3 Ekim'de)
toplanmasının münasip olacağını söylediğim Mudanya
Konferansı'na başkumandanlık namina fevkalade sala
hiyete sahip olmak üzere Batı Cephesi Ordulan Kuman
dani Ismet Paşa'yı delege tayin ettiğimi tebliğ ettim..."
Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerin hangisinde
sonra yaşanan gelişmelerle ilgilidir?
A) Lozan Antlaşması görüşmelerinin kesilmesi
B) Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması
C) Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlandinimasi
D) Istanbul'un Itilal Devletlerinin işgalinden kurtanım
E) Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkilerinin ve
mesi

7. .Konferansın toplanmasından evvel Yunan kitalan nin İtilaf Devletleri kumandanlannin çizecekleri bir hat- tin gerisine çekilmesi için İtilaf Devletlerinin nüfuzunu kullanacağı vadolunmakta ve bu konuda görüşülmek üzere Mudanya veya Izmit'te bir toplantı yapılması teklif edilmekte idi. 29 Eyldi 1922 tarihinde bu notaya verdiğim kısa bir cevapta Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğimi bildirdim. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal bize iadesini talep ettim. 3 Teşrinievvel'de (3 Ekim'de) toplanmasının münasip olacağını söylediğim Mudanya Konferansı'na başkumandanlık namina fevkalade sala hiyete sahip olmak üzere Batı Cephesi Ordulan Kuman dani Ismet Paşa'yı delege tayin ettiğimi tebliğ ettim..." Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerin hangisinde sonra yaşanan gelişmelerle ilgilidir? A) Lozan Antlaşması görüşmelerinin kesilmesi B) Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması C) Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlandinimasi D) Istanbul'un Itilal Devletlerinin işgalinden kurtanım E) Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkilerinin ve mesi