Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Milli Mücadele'de Batı Cephesi Soruları

2. TBMM'ye bağlı düzenli ordular Yunan ordusu karşısında 1.
İnönü, II. İnönü ve Sakarya Savaşlarında büyük bir zafer
kazanmıştır.
Düzenli ordunun bu başarılarının aşağıdakilerden
hangisini kolaylaştırdığı ileri sürülemez?
A) ilaf Devletlerinin Anadolu politikalarının önlenmesini
B TBMM lehinde bir kamuoyu oluşturulmasını
C) Osmanlı Hükûmeti'yle yaşanan anlaşmazlıklara son
verilmesini
D) TBMM'ye verilen halk desteğinin artırılmasını
E) Düzenli orduya asker temin edilmesini
C
ED YAYINLARI
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
2. TBMM'ye bağlı düzenli ordular Yunan ordusu karşısında 1. İnönü, II. İnönü ve Sakarya Savaşlarında büyük bir zafer kazanmıştır. Düzenli ordunun bu başarılarının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı ileri sürülemez? A) ilaf Devletlerinin Anadolu politikalarının önlenmesini B TBMM lehinde bir kamuoyu oluşturulmasını C) Osmanlı Hükûmeti'yle yaşanan anlaşmazlıklara son verilmesini D) TBMM'ye verilen halk desteğinin artırılmasını E) Düzenli orduya asker temin edilmesini C ED YAYINLARI
KPSS / ÖN LİSANS
14. Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Bekir
Sami Bey ve Rauf Bey ile müzakereleri yürüten
İstanbul Hükûmeti temsilcisi aşağıdakilerden han-
gisidir?
Ali Rıza Paşa
Salih Paşa
Tevfik Paşa
(D) Damat Ferit Paşa
E) Ahmet İzzet Paşa
A
B)
C)
S
Auch is
Smx 599
zils nova
15. TBMM'ye karşı Ermeni ve Rum azınlıklar tarafında
isvanlar çıkartılmıştır.
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
KPSS / ÖN LİSANS 14. Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Bekir Sami Bey ve Rauf Bey ile müzakereleri yürüten İstanbul Hükûmeti temsilcisi aşağıdakilerden han- gisidir? Ali Rıza Paşa Salih Paşa Tevfik Paşa (D) Damat Ferit Paşa E) Ahmet İzzet Paşa A B) C) S Auch is Smx 599 zils nova 15. TBMM'ye karşı Ermeni ve Rum azınlıklar tarafında isvanlar çıkartılmıştır.
TYT/Sosyal Bilimler
5. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan
bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir.
1.
Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi
11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması
III.
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
Sakarya Savaşı'nın kazanılması
IV.
V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması
Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı
alanda bozulmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
8.
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
TYT/Sosyal Bilimler 5. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir. 1. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi 11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması Sakarya Savaşı'nın kazanılması IV. V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı alanda bozulmuştur? A) I B) II C) III D) IV E) V 8.
D
17. Milli Mücadele Dönemi'nde aşağıdakilerden han-
gisi Batı Cephesi'nde yapılan muharebeler ile elde
edilen askerî başarıların getirdiği siyasi sonuçlar-
dan biri değildir?
A Kars Antlaşması
B) (Moskova Antlaşması
Mudanya Anlaşması
D) Gümrü Antlaşması
Ankara Antlaşması
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
D 17. Milli Mücadele Dönemi'nde aşağıdakilerden han- gisi Batı Cephesi'nde yapılan muharebeler ile elde edilen askerî başarıların getirdiği siyasi sonuçlar- dan biri değildir? A Kars Antlaşması B) (Moskova Antlaşması Mudanya Anlaşması D) Gümrü Antlaşması Ankara Antlaşması
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1
Sakarya Zaferi'nin kazanılmasının ardından Iti-
laf Devletleri ile barış müzakerelerini yapmak
Için TBMM adına Paris'e gönderilen dışişleri
bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sami Kunduh
B) Yusuf Kemal Tengirşenk
C) Şükrü Saraçoğlu
D) Ismet İnönü
E) Fatih Rüştü Zorlu
GENEL
22.1. Tevi
II. Azi
lun
III. De
Yukar
hurly
altına
A) Y
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI -1 Sakarya Zaferi'nin kazanılmasının ardından Iti- laf Devletleri ile barış müzakerelerini yapmak Için TBMM adına Paris'e gönderilen dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bekir Sami Kunduh B) Yusuf Kemal Tengirşenk C) Şükrü Saraçoğlu D) Ismet İnönü E) Fatih Rüştü Zorlu GENEL 22.1. Tevi II. Azi lun III. De Yukar hurly altına A) Y
n çıkarılmasıyla
asıyla
kabulüyle
mesi,
rtması,
ması
lan önemli-
Yalnız III
uzmankariyer
bulunması
E) Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ın geri alınması
15. Kurtuluş Savaşı yıllarında İtalya'nın Anadolu'da
işgal ettiği yerleri boşaltmasında;
1. İtilaf Devletleri ile görüş ayrılıkları yaşaması,
II. TBMM'nin I. Inönü Savaşı'nı kazanması,
III. Doğu Cephesi'nin kapanması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III ve Il
E) I, II ve III
D) I ve III
6.A 7.E 8.D 9.E 10.8 11.E 12.C 13.E 14.D 15.C
D)
E) Lozan Barış Antla
3. İstiklal Marşı ilk
hangisinde yayı
A) Ceride-i Resm
B) Irade-i Milliye
C) Hâkimiyet-i
D) Minber
E) Açıksöz
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
n çıkarılmasıyla asıyla kabulüyle mesi, rtması, ması lan önemli- Yalnız III uzmankariyer bulunması E) Kars, Sarıkamış ve Iğdır'ın geri alınması 15. Kurtuluş Savaşı yıllarında İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltmasında; 1. İtilaf Devletleri ile görüş ayrılıkları yaşaması, II. TBMM'nin I. Inönü Savaşı'nı kazanması, III. Doğu Cephesi'nin kapanması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III ve Il E) I, II ve III D) I ve III 6.A 7.E 8.D 9.E 10.8 11.E 12.C 13.E 14.D 15.C D) E) Lozan Barış Antla 3. İstiklal Marşı ilk hangisinde yayı A) Ceride-i Resm B) Irade-i Milliye C) Hâkimiyet-i D) Minber E) Açıksöz
CAL BİLİMLER
En Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak
Fredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan
bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir.
1. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi
11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması
III.
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
IV.
Sakarya Savaşı'nın kazanılması
V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması
A) I
B kitapçığı
Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı
<alanda bozulmuştur?
B) II
soru kalesi
YAYINLARI
C) III
D) IV
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
CAL BİLİMLER En Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Fredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Aşağıdaki tabloda Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan bazı gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir. 1. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi 11. Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılması III. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması IV. Sakarya Savaşı'nın kazanılması V. Moskova Antlaşması'nın imzalanması A) I B kitapçığı Buna göre tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı <alanda bozulmuştur? B) II soru kalesi YAYINLARI C) III D) IV
20. 1. TBMM'nin ilk siyasi ve askerî başarısı olarak
kabul edilen Gümrü Antlaşması'nın 3 Aralık
1920'de imzalanması, ilk olarak aşağıda verilen
hangi gelişmeye zemin hazırlamıştır?
A) Teşkilat-ı Esasiye'nin ilanı
B) Bilecik'te İstanbul Hükûmetiyle bir araya gelin-
mesi
C) Gediz Taarruzu'nun başlaması
D) İstiklal Marşı'nın kabulü
E) Amasya Protokollerinin imzalanması
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
20. 1. TBMM'nin ilk siyasi ve askerî başarısı olarak kabul edilen Gümrü Antlaşması'nın 3 Aralık 1920'de imzalanması, ilk olarak aşağıda verilen hangi gelişmeye zemin hazırlamıştır? A) Teşkilat-ı Esasiye'nin ilanı B) Bilecik'te İstanbul Hükûmetiyle bir araya gelin- mesi C) Gediz Taarruzu'nun başlaması D) İstiklal Marşı'nın kabulü E) Amasya Protokollerinin imzalanması
18. I. İnönü Muharebesi'nden sonra Afganistan ile
imzalanan dostluk antlaşmasında Türk heyeti-
nin başkanlığını yapan ve TBMM Hükûmetinin
Moskova büyükelçisi olan devlet adamı ve as-
ker aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sami Kunduh
B) Fevzi Çakmak
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Refet Bele
E) Yusuf Kemal Tengirşenk
O REDMI NOTE 8 PRO
O AI QUAD CAMERA
TJUTABA
sem
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
18. I. İnönü Muharebesi'nden sonra Afganistan ile imzalanan dostluk antlaşmasında Türk heyeti- nin başkanlığını yapan ve TBMM Hükûmetinin Moskova büyükelçisi olan devlet adamı ve as- ker aşağıdakilerden hangisidir? A) Bekir Sami Kunduh B) Fevzi Çakmak C) Ali Fuat Cebesoy D) Refet Bele E) Yusuf Kemal Tengirşenk O REDMI NOTE 8 PRO O AI QUAD CAMERA TJUTABA sem
rs
ÖSYM
Milli Mücadele Dönemi Cepheler I
Sakarya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletlerinin
barış tekliflerini değerlendirmek için Paris'e di-
şişleri bakanı sıfatıyla aşağıdakilerden hangisi
gönderilmiştir?
Ausuf Kemal Tengirşenk
B) Ali Fuat Cebesoy
C) Bekin Sami Bey
D) Tevfik Rüştü Aras
E) Tevfik Paşa
Milli Müca
7. Milli Müca
gelişm
rinin kol
A) Aske
BL Teka
C) Ic Is
-D) Ko
E) VE
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
rs ÖSYM Milli Mücadele Dönemi Cepheler I Sakarya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletlerinin barış tekliflerini değerlendirmek için Paris'e di- şişleri bakanı sıfatıyla aşağıdakilerden hangisi gönderilmiştir? Ausuf Kemal Tengirşenk B) Ali Fuat Cebesoy C) Bekin Sami Bey D) Tevfik Rüştü Aras E) Tevfik Paşa Milli Müca 7. Milli Müca gelişm rinin kol A) Aske BL Teka C) Ic Is -D) Ko E) VE
Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sonuçları Ⓒ
Sakarya Savaşı, Türk ordusunun son savunma muharebesidir. Bu savaş-
tan sonra taarruz (saldırı) gücü Türk ordusuna geçmiştir.
Türk ordularının 1683 tarihli II. Viyana Kuşatması'ndan bu yana süregelen
geri çekilişi sona ermiştir.
WEL Miteidlik"
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sonuçları Ⓒ Sakarya Savaşı, Türk ordusunun son savunma muharebesidir. Bu savaş- tan sonra taarruz (saldırı) gücü Türk ordusuna geçmiştir. Türk ordularının 1683 tarihli II. Viyana Kuşatması'ndan bu yana süregelen geri çekilişi sona ermiştir. WEL Miteidlik"
9.
İngiliz General Milne, Anadolu'nun batısında olası bir çatışma-
yı önlemek için bir sınır belirledi("Milne Hattı" olarak bilinen bu
hat, Ayvalık'ın kuzeyinden güneye doğru Selçuk'tan geçiyordu.
Mondros Ateşkesi ardından oluşturulan bu hat aşağıdaki
topluluklardan hangisi arasında çatışmazlık oluşturmaya
yöneliktir?
Italyan - Yunan
B) Türk-Yunan
C) Türk - İtalyan
D) Türk - Ermeni
E) Ermeni - Yunan
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
9. İngiliz General Milne, Anadolu'nun batısında olası bir çatışma- yı önlemek için bir sınır belirledi("Milne Hattı" olarak bilinen bu hat, Ayvalık'ın kuzeyinden güneye doğru Selçuk'tan geçiyordu. Mondros Ateşkesi ardından oluşturulan bu hat aşağıdaki topluluklardan hangisi arasında çatışmazlık oluşturmaya yöneliktir? Italyan - Yunan B) Türk-Yunan C) Türk - İtalyan D) Türk - Ermeni E) Ermeni - Yunan
Ankara'da, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinde
yer alan bu tablo Milli Mücadele Dönemi'nde ger-
çekleşen aşağıdaki olaylardan hangisini konu edin-
miştir?
A) TBMM'de İstiklal Marşı'nın kabul edilmesini
B) Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılmasını
C) TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasını
D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanmasını
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasını
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
Ankara'da, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinde yer alan bu tablo Milli Mücadele Dönemi'nde ger- çekleşen aşağıdaki olaylardan hangisini konu edin- miştir? A) TBMM'de İstiklal Marşı'nın kabul edilmesini B) Başkomutanlık Yasası'nın çıkartılmasını C) TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasını D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanmasını E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasını
31. "Sarıköy-Nallıhan - Mudurnu - Bolu yolu ile Düzce'ye
giderken bu bölgelerde olağanüstü günler yaşandığı-
ni görüyordum. Geçtiğim yerlerde halk, İkinci İnönü
Zaferi'nin şenliklerini yapıyordu. Yollarda görüştü-
ğüm vatandaşlar: 'Her ne hizmet ve fedakârlık lazım-
sa yerine getirmeye hazırız." diyorlardı.
Kocaeli Grubu Komutanı Kazım Bey'in bu sözle-
rine bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
Glop
A) Türk halkı bağımsızlık taraftarıdır.
B) Batı Cephesi'ndeki savaş kazanılmıştır.
C)
Türk halkı işgalcilere karşı mücadele etmek is-
temektedir.
D) Halk Milli Mücadele'yi desteklemektedir.
E) Tekalif-i Milliye Emirleri uygulanmaya başlamış-
tır.
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
31. "Sarıköy-Nallıhan - Mudurnu - Bolu yolu ile Düzce'ye giderken bu bölgelerde olağanüstü günler yaşandığı- ni görüyordum. Geçtiğim yerlerde halk, İkinci İnönü Zaferi'nin şenliklerini yapıyordu. Yollarda görüştü- ğüm vatandaşlar: 'Her ne hizmet ve fedakârlık lazım- sa yerine getirmeye hazırız." diyorlardı. Kocaeli Grubu Komutanı Kazım Bey'in bu sözle- rine bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? Glop A) Türk halkı bağımsızlık taraftarıdır. B) Batı Cephesi'ndeki savaş kazanılmıştır. C) Türk halkı işgalcilere karşı mücadele etmek is- temektedir. D) Halk Milli Mücadele'yi desteklemektedir. E) Tekalif-i Milliye Emirleri uygulanmaya başlamış- tır.
10. Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere'nin Doğu Akdeniz
politikasının Fransa tarafından eskisi kadar
desteklenmediğini gösteren bir gelişmedir?
A) Amiral Bristol Raporu'nun hazırlanması
B) Ankara İtilafnamesi'nin imzalanması
C) Fransa'nın Çukurova'da Ermenilerle iş birliği yapması
D) İstanbul'un resmen işgal edilmesi
E) Milne Hattı'nın sınır olarak düzenlenmesi
Tarih
Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar
10. Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişmedir? A) Amiral Bristol Raporu'nun hazırlanması B) Ankara İtilafnamesi'nin imzalanması C) Fransa'nın Çukurova'da Ermenilerle iş birliği yapması D) İstanbul'un resmen işgal edilmesi E) Milne Hattı'nın sınır olarak düzenlenmesi
6.
Lutfen tum S₁ Klan açıklayın.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin kendisine
karşı çıkan ayaklanmalara karşı aldığı önlemler
arasında gösterilemez?
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarması
B) İstiklal Mahkemelerini kurması
CIstanbul Hükûmeti ile olan haberleşmeyi kesmesi
D) Takrir-i Sükûn Kanunu'nu çıkarması
E) Ankara müftüsüne fetva hazırlatması
Tarih
Milli Mücadele'de Batı Cephesi
6. Lutfen tum S₁ Klan açıklayın. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin kendisine karşı çıkan ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında gösterilemez? A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarması B) İstiklal Mahkemelerini kurması CIstanbul Hükûmeti ile olan haberleşmeyi kesmesi D) Takrir-i Sükûn Kanunu'nu çıkarması E) Ankara müftüsüne fetva hazırlatması