Soru:

7- n 6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme- siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu aşağıdaki gelişmelerden han

7-
n
6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme-
siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu
aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal-
gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös-
terir?
A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
B) Merkezi

7- n 6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme- siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal- gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös- terir? A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması B) Merkezi krallıkların zayıflaması C) Bugünkü Avrupalı ulusların kökenlerinin oluşması D) Cermen toplulukların Hıristiyanlığı kabul etmesi E) Siyasal otorite boşluğunun ortaya çıkması

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap