Soru:

7. Orta Çağ'da Avrupa'ya egemen olan Derebeylik sisteminin ortaya çıkması ve yıkılma sürecine girmesi aşağıdaki seçe- neklerin h

7.
Orta Çağ'da Avrupa'ya egemen olan Derebeylik sisteminin
ortaya çıkması ve yıkılma sürecine girmesi aşağıdaki seçe-
neklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A) Haçlı Seferleri - Coğrafi Keşifler
B) Kavimler Göçü - İstanbul'un Fethi
C) Rönesans - Reform
D) Yüzyıl Savaşları - Fransız İhtilali
E) Kavimler Göçü - Coğrafi Keşifler

7. Orta Çağ'da Avrupa'ya egemen olan Derebeylik sisteminin ortaya çıkması ve yıkılma sürecine girmesi aşağıdaki seçe- neklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? A) Haçlı Seferleri - Coğrafi Keşifler B) Kavimler Göçü - İstanbul'un Fethi C) Rönesans - Reform D) Yüzyıl Savaşları - Fransız İhtilali E) Kavimler Göçü - Coğrafi Keşifler