Soru:

7. Osmanlı İmparatorluğu'nda klasik dönemde görülen “Ocak, devlet içindir." anlayışı XVII. yüzyıldan itibaren “Devlet, ocak için

7.
Osmanlı İmparatorluğu'nda klasik dönemde görülen “Ocak,
devlet içindir." anlayışı XVII. yüzyıldan itibaren “Devlet,
ocak içindir." anlayışına dönüşmüştür.
Bu anlayış değişikliği;
merkezî otoritenin gücü,
I. kapıkulu ordusunun düzen ve disiplini,
III. şehzadelerin sancaklarda eğitim görmeleri
durumlarından hangileri üzerinde olumsuz bir etki oluş-
turmamıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
PC
C) Yalnız III
D) We III
E) II ve III

7. Osmanlı İmparatorluğu'nda klasik dönemde görülen “Ocak, devlet içindir." anlayışı XVII. yüzyıldan itibaren “Devlet, ocak içindir." anlayışına dönüşmüştür. Bu anlayış değişikliği; merkezî otoritenin gücü, I. kapıkulu ordusunun düzen ve disiplini, III. şehzadelerin sancaklarda eğitim görmeleri durumlarından hangileri üzerinde olumsuz bir etki oluş- turmamıştır? A) Yalnız B) Yalnız II PC C) Yalnız III D) We III E) II ve III