Soru:

7. Osmanlı İmparatorluğu'nu dağılmaktan kurtarmak için ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın etkisiyle; I. hukuk devleti anlayışına g

7.
Osmanlı İmparatorluğu'nu dağılmaktan kurtarmak için
ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın etkisiyle;
I. hukuk devleti anlayışına geçiş için adım atılması,
II. tebaadan vatandaş statüsüne geçilmesi,
III. ülke idaresine halkın ortak edilmesi
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Osmanlı İmparatorluğu'nu dağılmaktan kurtarmak için ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın etkisiyle; I. hukuk devleti anlayışına geçiş için adım atılması, II. tebaadan vatandaş statüsüne geçilmesi, III. ülke idaresine halkın ortak edilmesi durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III