Soru:

7. Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere'de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa'da etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne yansımaları arasında gösterilemez?

7.
Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere'de başlayıp kısa
zamanda Batı Avrupa'da etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin
Osmanlı Devleti'ne yansımaları arasında
gösterilemez?
A) Yerli sanayinin çökmesi
B) Toplumda tüketimin artması
C) ilk Türk matbaasının açılması
D) Batı'nın sanayi ürünleri için açık pazar hâline gelmesi
E) Yerli üretimin ham madde ile sınırlı kalması

7. Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere'de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa'da etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne yansımaları arasında gösterilemez? A) Yerli sanayinin çökmesi B) Toplumda tüketimin artması C) ilk Türk matbaasının açılması D) Batı'nın sanayi ürünleri için açık pazar hâline gelmesi E) Yerli üretimin ham madde ile sınırlı kalması