Soru:

7. Son durak Sag kulakçik Alt ve üst ana toplardamarlar Böbrek toplardaman 4 3 Böbrek atardaman Böbrek kılcal daman 2 Aort atard

7.
Son durak
Sag kulakçik
Alt ve üst ana
toplardamarlar
Böbrek
toplardaman
4
3
Böbrek
atardaman
Böbrek
kılcal daman
2
Aort
atardaman
ilk durak
Sol kanncık
BKD
otobüsü
ANCA
1
Yukarıdaki şemada gösterilen otobüs duraklanna
büyük kan dolaşımında görevli olan kalbin odacık-
larının ve bazı damarların isimleri verilmiştir.
BKD otobüsü ilk duraktan başlayıp numaralandınl-
mış yollan takip ederek son durağa ulaşacaktır.
Buna göre, otobüsün geçtiği yollarda bulunan
kanın temiz veya kirli olma durumu aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Temiz kan
Kirli kan
1.4
4
1, 2,
3
A) 2.3
B)
C) 1,3
D) 1,2
2,4
3, 4

7. Son durak Sag kulakçik Alt ve üst ana toplardamarlar Böbrek toplardaman 4 3 Böbrek atardaman Böbrek kılcal daman 2 Aort atardaman ilk durak Sol kanncık BKD otobüsü ANCA 1 Yukarıdaki şemada gösterilen otobüs duraklanna büyük kan dolaşımında görevli olan kalbin odacık- larının ve bazı damarların isimleri verilmiştir. BKD otobüsü ilk duraktan başlayıp numaralandınl- mış yollan takip ederek son durağa ulaşacaktır. Buna göre, otobüsün geçtiği yollarda bulunan kanın temiz veya kirli olma durumu aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Temiz kan Kirli kan 1.4 4 1, 2, 3 A) 2.3 B) C) 1,3 D) 1,2 2,4 3, 4