Soru:

7 - ti. de OS- ol- 5. 20 Ocak 1921'de kabul edilen ilk anayasa metni, 23 mad- de ve bir ek maddeden oluşmaktaydı. Bu metnin Osma

7
-
ti.
de
OS-
ol-
5.
20 Ocak 1921'de kabul edilen ilk anayasa metni, 23 mad-
de ve bir ek maddeden oluşmaktaydı. Bu metnin Osman-
li Kanun-1 Esasi'den farklı olduğunu belirtmek amacıyla
Teşkilat- Esasiye Kanunu adı verildi. Teşkilat- Esasiye
Kanunu temel hakları ve devlet teşkilatının işleyişini ay-
rintılarıyla belirleyen bir anayasa değildi.
Buna göre, 1921 Anayasası'nın kısa metinli olması ve
ayrıntılara yer vermemesinin temel nedenini aşağıda-
kilerden hangisidir?
AY Meclis onayından geçmemiş olması
Savaş şartlarında hazırlanmış olması
Milletvekilleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması
DI Avrupa ülkelerinin anayasalarından esinlenilmesi
E) Inkılaplar için hukuki zemin oluşturulmak istenmesi
pile-
diplo-
Imuş.
yasi ve

7 - ti. de OS- ol- 5. 20 Ocak 1921'de kabul edilen ilk anayasa metni, 23 mad- de ve bir ek maddeden oluşmaktaydı. Bu metnin Osman- li Kanun-1 Esasi'den farklı olduğunu belirtmek amacıyla Teşkilat- Esasiye Kanunu adı verildi. Teşkilat- Esasiye Kanunu temel hakları ve devlet teşkilatının işleyişini ay- rintılarıyla belirleyen bir anayasa değildi. Buna göre, 1921 Anayasası'nın kısa metinli olması ve ayrıntılara yer vermemesinin temel nedenini aşağıda- kilerden hangisidir? AY Meclis onayından geçmemiş olması Savaş şartlarında hazırlanmış olması Milletvekilleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması DI Avrupa ülkelerinin anayasalarından esinlenilmesi E) Inkılaplar için hukuki zemin oluşturulmak istenmesi pile- diplo- Imuş. yasi ve