Soru:

7. Türk İslam devletlerinde hâkimiyetin kaynağı Allah'tır. Hü- kümdarlar Allah'ın yeryüzündeki vekilleridir. Hükümdarla- rin önc

7.
Türk İslam devletlerinde hâkimiyetin kaynağı Allah'tır. Hü-
kümdarlar Allah'ın yeryüzündeki vekilleridir. Hükümdarla-
rin öncelikli vazifeleri ülkesini adaletle yönetmektir. Ülkenin
mutlak hâkimi olan hükümdarları Kur'an hükümleri ve Türk
töresi sınırlamıştır. Bunun yanında hükümdarlar adaletin te-
mini için kadı ve mahkemelere müdahale etmemiştir.
Bu bilgilere göre,
I. Devletler teokratik yapılıdır.
II. Hükümdarlar şer'i hukuk kurallarını belirler.
III. Hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı geçerlidir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
C) Yalnız III
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III

7. Türk İslam devletlerinde hâkimiyetin kaynağı Allah'tır. Hü- kümdarlar Allah'ın yeryüzündeki vekilleridir. Hükümdarla- rin öncelikli vazifeleri ülkesini adaletle yönetmektir. Ülkenin mutlak hâkimi olan hükümdarları Kur'an hükümleri ve Türk töresi sınırlamıştır. Bunun yanında hükümdarlar adaletin te- mini için kadı ve mahkemelere müdahale etmemiştir. Bu bilgilere göre, I. Devletler teokratik yapılıdır. II. Hükümdarlar şer'i hukuk kurallarını belirler. III. Hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı geçerlidir. yorumlarından hangileri yapılamaz? C) Yalnız III A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III