Soru:

71. Tanzimat Dönemi olarak ifade edilen ( 1839 - 1876) Abdülmecit, Abdülaziz ve V. Murat devridir. Tanzimat devrinde yapılan yen

71. Tanzimat Dönemi olarak ifade edilen ( 1839 - 1876) Abdülmecit, Abdülaziz ve V. Murat devridir.
Tanzimat devrinde yapılan yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
B) Kanun üstünlüğünün benimsenmesi
C) Yeniçeri ocağının kaldırılması
D) Kanunu Esasi'nin hazırlanması
E) Nizami Cedid Ordusunun kurulması

71. Tanzimat Dönemi olarak ifade edilen ( 1839 - 1876) Abdülmecit, Abdülaziz ve V. Murat devridir. Tanzimat devrinde yapılan yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi B) Kanun üstünlüğünün benimsenmesi C) Yeniçeri ocağının kaldırılması D) Kanunu Esasi'nin hazırlanması E) Nizami Cedid Ordusunun kurulması