Soru:

73. Osmanlı Devleti'nde 19. yy'da dağılmayı engellemek amacıyla ilan edilen Tanzimat ve Islahat Fermanlarının hazırlanmasında; 1

73. Osmanlı Devleti'nde 19. yy'da dağılmayı engellemek amacıyla ilan edilen Tanzimat ve Islahat
Fermanlarının hazırlanmasında;
1. Milliyetçilik
II. Osmanlıcılık
III. Batıcılık
Fikir akımlarının hangilerinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11
C) 1-111
D) II-III
E) Yalnız III

73. Osmanlı Devleti'nde 19. yy'da dağılmayı engellemek amacıyla ilan edilen Tanzimat ve Islahat Fermanlarının hazırlanmasında; 1. Milliyetçilik II. Osmanlıcılık III. Batıcılık Fikir akımlarının hangilerinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) 1-111 D) II-III E) Yalnız III