Soru:

8. 9. sınıf öğrencisi Sanem, Tarih dersinde Eyyu- bilerle ilgili bir proje ödevi hazırlamıştır. Sanem'in bu proje ödevinde aşağı

8.
9. sınıf öğrencisi Sanem, Tarih dersinde Eyyu-
bilerle ilgili bir proje ödevi hazırlamıştır.
Sanem'in bu proje ödevinde aşağıdaki
konulardan hangisine değinmesi bekle-
nemez?
A) Hittin Savaşı
B) Baharat Yolu
C) Taht kavgaları
D) İstanbul'un kuşatılması
E) Hadimü'l-Haremeyn

8. 9. sınıf öğrencisi Sanem, Tarih dersinde Eyyu- bilerle ilgili bir proje ödevi hazırlamıştır. Sanem'in bu proje ödevinde aşağıdaki konulardan hangisine değinmesi bekle- nemez? A) Hittin Savaşı B) Baharat Yolu C) Taht kavgaları D) İstanbul'un kuşatılması E) Hadimü'l-Haremeyn