Soru:

8. Bir ortamın yoğunluğu arttıkça işık ışınlarının bu ortamdaki sürati azalır. Işık ışınlarının P, R, S ortamlarından; P orta- m

8.
Bir ortamın yoğunluğu arttıkça işık ışınlarının bu
ortamdaki sürati azalır.
Işık ışınlarının P, R, S ortamlarından; P orta-
minda süratinin en fazla, R ortamında suratinin
en az olduğu bilinmektedir.
I.
N
N
II.
S
III. N
S
P
R
Buna göre, çizimlerden hangilerinde gelen
işinin kınlan işından daha süratli olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) ve Ill
D) I, II ve Il
C) II ve III
14

8. Bir ortamın yoğunluğu arttıkça işık ışınlarının bu ortamdaki sürati azalır. Işık ışınlarının P, R, S ortamlarından; P orta- minda süratinin en fazla, R ortamında suratinin en az olduğu bilinmektedir. I. N N II. S III. N S P R Buna göre, çizimlerden hangilerinde gelen işinin kınlan işından daha süratli olduğu söylenebilir? A) Yalnız 1 B) ve Ill D) I, II ve Il C) II ve III 14