Soru:

8. İlk Çağ'da kurulan uygarlıkların hemen hepsinde doğa koşullarının etkisinin fazla olduğu görülür. *Buna Buna göre Mısır uygar

8. İlk Çağ'da kurulan uygarlıkların hemen hepsinde
doğa koşullarının etkisinin fazla olduğu görülür.
*Buna
Buna göre Mısır uygarlığına ait;
Anit ve tapınakların taştan yapılması,
II. Ölümden sonra hayatın devam edileceğine ina-
nılması,
V. Güneş yılına dayalı takvimin temellerinin atılması
gelişmelerinden hangileri üzerinde doğa koşul-
larının etkisi olduğundan söz edilemez?
A) Yalnız
!
B) Yalnız II
C) Yanix III
D) I ve II
EU
E)
III

8. İlk Çağ'da kurulan uygarlıkların hemen hepsinde doğa koşullarının etkisinin fazla olduğu görülür. *Buna Buna göre Mısır uygarlığına ait; Anit ve tapınakların taştan yapılması, II. Ölümden sonra hayatın devam edileceğine ina- nılması, V. Güneş yılına dayalı takvimin temellerinin atılması gelişmelerinden hangileri üzerinde doğa koşul- larının etkisi olduğundan söz edilemez? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yanix III D) I ve II EU E) III