Soru:

8. Kanuni Dönemi'nde Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmala- rinda Katoliklere karşı Protestanlar desteklenmiştir. - Bu bilgiye bakı

8.
Kanuni Dönemi'nde Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmala-
rinda Katoliklere karşı Protestanlar desteklenmiştir.
-
Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili,
I. Dış politikasında denge siyaseti izlemiştir.
II. Avrupa'daki karışık ortamdan yararlanmak i

8. Kanuni Dönemi'nde Avrupa'da yaşanan mezhep çatışmala- rinda Katoliklere karşı Protestanlar desteklenmiştir. - Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti'yle ilgili, I. Dış politikasında denge siyaseti izlemiştir. II. Avrupa'daki karışık ortamdan yararlanmak istemiştir. III. Halifeliği siyasi alanda kullanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III APOIEMI

Soru Çözümünü Göster