Soru:

8 su KA AVRA STI TARİH BAKA Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1520) 7. 10. Osmanlı Devleti ile Memlukler arasındaki ilişkilerde Hicaz s

8 su
KA
AVRA
STI
TARİH
BAKA
Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1520)
7.
10.
Osmanlı Devleti ile Memlukler arasındaki ilişkilerde Hicaz su
yolları önemli bir sorun olmuştur.
Bu sorun nedeniyle,
I. II. Mehmet
II. II. Bayezid
III. I. Selim
gibi hükümdarlardan hangileri döneminde gerginlik ya
da askeri çatışmalar yaşandığı söylenebilir?
B) Yalnız 11
A) Yalnız!
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III

8 su KA AVRA STI TARİH BAKA Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1520) 7. 10. Osmanlı Devleti ile Memlukler arasındaki ilişkilerde Hicaz su yolları önemli bir sorun olmuştur. Bu sorun nedeniyle, I. II. Mehmet II. II. Bayezid III. I. Selim gibi hükümdarlardan hangileri döneminde gerginlik ya da askeri çatışmalar yaşandığı söylenebilir? B) Yalnız 11 A) Yalnız! D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III