Soru:

8. Uyartı mesajı UYARI X TEPKİ + Tepki mesajl Görselde sinir sisteminin çalışması ile ilgili bir şema ve- rilmiştir. Buna göre;

8.
Uyartı mesajı
UYARI
X
TEPKİ +
Tepki
mesajl
Görselde sinir sisteminin çalışması ile ilgili bir şema ve-
rilmiştir.
Buna göre;
1. X, uyarıyı alan duyu hücreleridir.
II. Şema refleks olayına ait ise Z omurilik soğanıdır.
III. Uyartı mesajı ve tepki mesajı çevresel sinir sistemi ile
taşınır.
IV. K ile gösterilen yapı kaslardır.
ifadelerinden doğru olanların tamamı seçeneklerin
hangisinde verilmiştir?
A) I ve II
C) I, III ve IV
B) III ve IV
D) I, II, III ve IV

8. Uyartı mesajı UYARI X TEPKİ + Tepki mesajl Görselde sinir sisteminin çalışması ile ilgili bir şema ve- rilmiştir. Buna göre; 1. X, uyarıyı alan duyu hücreleridir. II. Şema refleks olayına ait ise Z omurilik soğanıdır. III. Uyartı mesajı ve tepki mesajı çevresel sinir sistemi ile taşınır. IV. K ile gösterilen yapı kaslardır. ifadelerinden doğru olanların tamamı seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A) I ve II C) I, III ve IV B) III ve IV D) I, II, III ve IV