Soru:

8. Uygurların ilk Türk devletleri içinde en gelişmiş uygar- lığa sahip olmalarında aşağıdaki özelliklerden hangi- sinin daha çok

8.
Uygurların ilk Türk devletleri içinde en gelişmiş uygar-
lığa sahip olmalarında aşağıdaki özelliklerden hangi-
sinin daha çok etkili olduğu söylenebilir?
A) Toplumun yaşam tarzının
B) Kut anlayışının egemen olmasının
C) Veraset sisteminin benimsenmesinin
D) Kendilerine özgü alfabe kullanmalarının
E) Sik sık din değiştirmelerinin

8. Uygurların ilk Türk devletleri içinde en gelişmiş uygar- lığa sahip olmalarında aşağıdaki özelliklerden hangi- sinin daha çok etkili olduğu söylenebilir? A) Toplumun yaşam tarzının B) Kut anlayışının egemen olmasının C) Veraset sisteminin benimsenmesinin D) Kendilerine özgü alfabe kullanmalarının E) Sik sık din değiştirmelerinin