Soru:

8.Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Siyasi yapıyı daha demokratik

8.Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek
istenmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek
B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak
C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan
kaldırmak
D) Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler
üretmek
E) İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak

8.Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Siyasi yapıyı daha demokratik hâle getirmek B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak C) Siyasi ve dinî otoriteden kaynaklı iki başlılığı ortadan kaldırmak D) Hükümetin uygulamalarına alternatif yeni görüşler üretmek E) İktidar partisinin denetlenmesini sağlamak