Soru:

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-in, -in, -un, -ün” eki iyelik eki olarak kullanılmıştır? A) Dostun yardımına her zaman ihti

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-in, -in,
-un, -ün” eki iyelik eki olarak kullanılmıştır?
A) Dostun yardımına her zaman ihtiyaç duya-
riz.
B) Büyüğün sözü bizlere öğütter.
C Ankara'da geçen en güzel günün hangisi?
D) Fikirlerin gücü insanları yola getirir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-in, -in, -un, -ün” eki iyelik eki olarak kullanılmıştır? A) Dostun yardımına her zaman ihtiyaç duya- riz. B) Büyüğün sözü bizlere öğütter. C Ankara'da geçen en güzel günün hangisi? D) Fikirlerin gücü insanları yola getirir.