Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ekler Soruları

RKÇE
li Fiiller-1
TÜRKÇECI.net
Türkçe Dersi Dökümanları
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber kipi
hem de dilek kipi kullanılmıştır?
A) Bekledi, kimse gelmeyince eve döndü.
B) Buraya gelsen birlikte bir plan yaparız.
C) Yolun uzunsa erkenden yola çıkmalısın.
D) Dün gelmedi ama bugün gelecek inşallah.
14. Aşağıdaki fiillerden hangisi haber kipi değildir?
A) Bırakır
B) Otur
C) Alacak
D) Satmış
Ortaokul Türkçe
Ekler
RKÇE li Fiiller-1 TÜRKÇECI.net Türkçe Dersi Dökümanları 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber kipi hem de dilek kipi kullanılmıştır? A) Bekledi, kimse gelmeyince eve döndü. B) Buraya gelsen birlikte bir plan yaparız. C) Yolun uzunsa erkenden yola çıkmalısın. D) Dün gelmedi ama bugün gelecek inşallah. 14. Aşağıdaki fiillerden hangisi haber kipi değildir? A) Bırakır B) Otur C) Alacak D) Satmış
ya guzel
se veya
gelmek-
kçe
254
5
679
sim
Aşağıdaki isim soylu sözcüklere istenilen ek fiil, şahıs ve diğer ekleri -örnekteki gibi-
getirerek çekimleyiniz.
Istenilen Eller
Ek Filin Duyulan Geçmiş Zamanı+ 2. Tekil Şahıs + Olumsuz
Islak
(örnek)
Güzel
Ek Fiilin Geniş Zamanı+ 1.Tekil + Soru
Akıllı
Ek Fiilin Şartı+ 3.Çoğul +Olumsuz
Zeki
Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı+ 2.Çoğul +olumsuz +soru
Mert
Ek Fiilin Geniş Zamanı+3. Tekil +Soru
Yorgun Ek Fiilin Şartı+ 1.Çoğul+ Olumsuz
Bekar
Evli
8
9
10 Sen
Hırsız
Ek Fiilin Duyulan Geçmiş Zamanı+ 3. Tekil olumsuz
Ek Fiilin Geniş Zamanı +2.soru +olumsuz+soru
Ek Fiilin Şartı+ 3.Çoğul
Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı+2. Tekil+soru
www.yeninesilturkce.com
Çekimlenmiş Han
Islak değilmişsin
1
Ortaokul Türkçe
Ekler
ya guzel se veya gelmek- kçe 254 5 679 sim Aşağıdaki isim soylu sözcüklere istenilen ek fiil, şahıs ve diğer ekleri -örnekteki gibi- getirerek çekimleyiniz. Istenilen Eller Ek Filin Duyulan Geçmiş Zamanı+ 2. Tekil Şahıs + Olumsuz Islak (örnek) Güzel Ek Fiilin Geniş Zamanı+ 1.Tekil + Soru Akıllı Ek Fiilin Şartı+ 3.Çoğul +Olumsuz Zeki Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı+ 2.Çoğul +olumsuz +soru Mert Ek Fiilin Geniş Zamanı+3. Tekil +Soru Yorgun Ek Fiilin Şartı+ 1.Çoğul+ Olumsuz Bekar Evli 8 9 10 Sen Hırsız Ek Fiilin Duyulan Geçmiş Zamanı+ 3. Tekil olumsuz Ek Fiilin Geniş Zamanı +2.soru +olumsuz+soru Ek Fiilin Şartı+ 3.Çoğul Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı+2. Tekil+soru www.yeninesilturkce.com Çekimlenmiş Han Islak değilmişsin 1
191
15. "Oyun - - - - kuralına göre oynarsan daima kazanırsın."
cümlesinde boş bırakılan yere getirilecek ek aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Belirtme hâl eki
B) Bulunma hâl eki
C) Yönelme hâl eki
D) 3. tekil şahıs iyelik eki
6. Sınıf
ÜNİTE 5
Ortaokul Türkçe
Ekler
191 15. "Oyun - - - - kuralına göre oynarsan daima kazanırsın." cümlesinde boş bırakılan yere getirilecek ek aşağı- dakilerden hangisidir? A) Belirtme hâl eki B) Bulunma hâl eki C) Yönelme hâl eki D) 3. tekil şahıs iyelik eki 6. Sınıf ÜNİTE 5
Fistik
5.
Findik
Leblebi
Çekirdek
5. SINIF DENEME SINAVI
SÖZEL BÖLÜM
0/
Findik
Fistik
Leblebi
Çekirdek
OLI
Findik
Fistik
Leblebi
Çekirdek
Fistik
Findik
Leblebi
Karagöz; deve veya manda derisinden yapılan insan, hayvan veya eşya resimlerinin çubuklar yardımıyla ar-
kadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur. Adını, baş-
kişisi olan Karagöz'den almaktadır. Gölge oyununun kaynağı Güneydoğu Asya ülkeleri olarak kabul edilir.
Türkiye'ye gelişi hakkında ise değişik görüşler vardır.
III
IV
Bu metinde numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangileri yapım eki almıştır?
A) TVe II
B ve III
C) II ve IV
Çekirdek
D) Il ve IV
22230504
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Ekler
Fistik 5. Findik Leblebi Çekirdek 5. SINIF DENEME SINAVI SÖZEL BÖLÜM 0/ Findik Fistik Leblebi Çekirdek OLI Findik Fistik Leblebi Çekirdek Fistik Findik Leblebi Karagöz; deve veya manda derisinden yapılan insan, hayvan veya eşya resimlerinin çubuklar yardımıyla ar- kadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur. Adını, baş- kişisi olan Karagöz'den almaktadır. Gölge oyununun kaynağı Güneydoğu Asya ülkeleri olarak kabul edilir. Türkiye'ye gelişi hakkında ise değişik görüşler vardır. III IV Bu metinde numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangileri yapım eki almıştır? A) TVe II B ve III C) II ve IV Çekirdek D) Il ve IV 22230504 Diğer sayfaya geçiniz.
endiği anda ya
5. Açmadan dalda kurudu filiz
Içime eza (sıkıntı) veriyor bahar
Corundu gokyuzunde martrar
Nerede hasret kaldığım deniz.
1 Dilek sart kiplyte çekimlenmiş fiil,
II Simdiki zaman ekiyle çekimlenmiş fiil,
Bilinen geçmiş zamanla çekimlenmiş fil
unsurlarından hangileri yoktur?
A) Yatme
Cirve 11
B) Yalnız III
<DȚII ve III.
HL
Ortaokul Türkçe
Ekler
endiği anda ya 5. Açmadan dalda kurudu filiz Içime eza (sıkıntı) veriyor bahar Corundu gokyuzunde martrar Nerede hasret kaldığım deniz. 1 Dilek sart kiplyte çekimlenmiş fiil, II Simdiki zaman ekiyle çekimlenmiş fiil, Bilinen geçmiş zamanla çekimlenmiş fil unsurlarından hangileri yoktur? A) Yatme Cirve 11 B) Yalnız III <DȚII ve III. HL
etler
far
12.
Bir işin, oluşun
gerçekleşmediğini
veya var olmadığını
bildiren cümleler
olumsuzdur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğretme-
nin açıklamasını doğrulayan bir örnektir?
A) Bu çalışmalarını çok taktir ediyorum.
B) Etrafımda olup bitenlere kayıtsız ka-
lamam.
C) Yaşadığın şeyleri anlamaya çalışıyorum.
D) Projemizi öğretmenimize sunduk, ondan
haber bekliyoruz.
Ortaokul Türkçe
Ekler
etler far 12. Bir işin, oluşun gerçekleşmediğini veya var olmadığını bildiren cümleler olumsuzdur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğretme- nin açıklamasını doğrulayan bir örnektir? A) Bu çalışmalarını çok taktir ediyorum. B) Etrafımda olup bitenlere kayıtsız ka- lamam. C) Yaşadığın şeyleri anlamaya çalışıyorum. D) Projemizi öğretmenimize sunduk, ondan haber bekliyoruz.
Herkes odevini öğretmene teslim etti ama Mehmet'inki daha bitmemiş.
D) Gökteki bulutlara dikkatli bak ki yağmur başladı mı eve gelesin.
3. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren iyelik eklerine "iyelik zamiri" de denir. "Kalemin bende kalmış." cümlesin-
deki "kalemin” sözcüğündeki “-in" eki, kalemin "2. tekil kişiye" ait olduğunu ifade ettiği için bu ek iyelik zamiridir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştır?
A) Yanında gözlüğü olmadığı için uzağı göremediği-
ni söyledi.
C)
Yarın saat onda kütüphanede buluşalım mı?
VIP Yayınları
B)
D)
6. Sınıf
Okuldan geldikten sonra çiçekleri suladım.
Bahçedeki tavuklar beni görünce etrafıma doluştu.
Türkçe
Ortaokul Türkçe
Ekler
Herkes odevini öğretmene teslim etti ama Mehmet'inki daha bitmemiş. D) Gökteki bulutlara dikkatli bak ki yağmur başladı mı eve gelesin. 3. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren iyelik eklerine "iyelik zamiri" de denir. "Kalemin bende kalmış." cümlesin- deki "kalemin” sözcüğündeki “-in" eki, kalemin "2. tekil kişiye" ait olduğunu ifade ettiği için bu ek iyelik zamiridir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştır? A) Yanında gözlüğü olmadığı için uzağı göremediği- ni söyledi. C) Yarın saat onda kütüphanede buluşalım mı? VIP Yayınları B) D) 6. Sınıf Okuldan geldikten sonra çiçekleri suladım. Bahçedeki tavuklar beni görünce etrafıma doluştu. Türkçe
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi veya iyelik zamiri kullanılmamıştır?
A) Süt içerken dilim yandığı için elimdeki bardak yere düştü.
B) Çayırdaki koyunlar, Mertlerin tarlasına girince Mert'le koyunları tarladan çıkardık.
C) Herkes ödevini öğretmene teslim etti ama Mehmet'inki daha bitmemiş.
D) Gökteki bulutlara dikkatli bak ki yağmur başladı mı eve gelesin.
3. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren ive
Ortaokul Türkçe
Ekler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi veya iyelik zamiri kullanılmamıştır? A) Süt içerken dilim yandığı için elimdeki bardak yere düştü. B) Çayırdaki koyunlar, Mertlerin tarlasına girince Mert'le koyunları tarladan çıkardık. C) Herkes ödevini öğretmene teslim etti ama Mehmet'inki daha bitmemiş. D) Gökteki bulutlara dikkatli bak ki yağmur başladı mı eve gelesin. 3. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren ive
ygun söz-
" dize-
vardır.
taş ta-
li hem
arı af-
bir-
mle-
için
ak"
dir.
na
Horoz çelebi bir gün
Bir inci çıkarmış çöplükten.
1
Hemen kuyumcuya gitmiş:
||
- İyi bir şeye benziyor, demiş;
|||
Gel, al şunu da,
Bir mısır tanesi ver bana.
Cahilin birine babası,
Bir kitap bırakmış ölürken,
IV
Eski bir el yazması.
Hemen gitmiş kitapçıya:
- Bak, demiş, kapağı meşinden.
Gel, al şunu da,
Bir liracık olsun ver bana.
Bu şiirdeki numaralanmış eylemlerden hangisi yapıca basit değildir?
(A)
(B)) II.
III.
KOSEBI
(D)) IV.
177
Ortaokul Türkçe
Ekler
ygun söz- " dize- vardır. taş ta- li hem arı af- bir- mle- için ak" dir. na Horoz çelebi bir gün Bir inci çıkarmış çöplükten. 1 Hemen kuyumcuya gitmiş: || - İyi bir şeye benziyor, demiş; ||| Gel, al şunu da, Bir mısır tanesi ver bana. Cahilin birine babası, Bir kitap bırakmış ölürken, IV Eski bir el yazması. Hemen gitmiş kitapçıya: - Bak, demiş, kapağı meşinden. Gel, al şunu da, Bir liracık olsun ver bana. Bu şiirdeki numaralanmış eylemlerden hangisi yapıca basit değildir? (A) (B)) II. III. KOSEBI (D)) IV. 177
1. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ek fiillerin görevini uygun kutucuğa yazınız.
a.
b. Neredeyse bizim takım kazanacaktı.
C.
1.
d.
e.
f.
g.
Gömleğin kirliyse onu yıkayalım.
O, mağazanın tek yetkilisiymiş.
Bütün bu oyunu bozan, odur.
Sabahları annemle kahve içerdik.
Cuma günleri bu cadde tıkanıyormuş.
Geçen yaz Datça'ya gitmiştik.
h. Benimle geleceksen seni beklerim.
O, bu konuyu uzun zamandır biliyormuş.
İSİMLERİ YÜKLEM YAPMIŞTIR.
A, C, D.
i. Masadaki kitaplar Elif'in değilmiş.
|j.
k. Karşılaştığımız gün çok yorgundum.
Bu soruları dün çözmüştün.
I. Aramız bugünlerde soğuktur.
m. Ayvalık'ta sevimli bir evleri vardı.
n. Sekiz yıldır bu okulda görevliyim.
O.
p.
Futbol takımımız bu yıl çok başarılıydı.
Ö. Küçükken kırmızı bisikletim vardı.
Meğer o da benim aramamı beklermiş.
FİİLLERİ BİRLEŞİK ZAMANLI YAPMIŞTIR.
Ortaokul Türkçe
Ekler
1. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ek fiillerin görevini uygun kutucuğa yazınız. a. b. Neredeyse bizim takım kazanacaktı. C. 1. d. e. f. g. Gömleğin kirliyse onu yıkayalım. O, mağazanın tek yetkilisiymiş. Bütün bu oyunu bozan, odur. Sabahları annemle kahve içerdik. Cuma günleri bu cadde tıkanıyormuş. Geçen yaz Datça'ya gitmiştik. h. Benimle geleceksen seni beklerim. O, bu konuyu uzun zamandır biliyormuş. İSİMLERİ YÜKLEM YAPMIŞTIR. A, C, D. i. Masadaki kitaplar Elif'in değilmiş. |j. k. Karşılaştığımız gün çok yorgundum. Bu soruları dün çözmüştün. I. Aramız bugünlerde soğuktur. m. Ayvalık'ta sevimli bir evleri vardı. n. Sekiz yıldır bu okulda görevliyim. O. p. Futbol takımımız bu yıl çok başarılıydı. Ö. Küçükken kırmızı bisikletim vardı. Meğer o da benim aramamı beklermiş. FİİLLERİ BİRLEŞİK ZAMANLI YAPMIŞTIR.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler-
den hangisi farklı türde bir ek almıştır? (T.6.3.7)
A) Sabahtan beri roman okuyorum.
B) Evden eve nakliyecilik yapıyoruz.
C) Sudan sebeplere kızıyorsunuz.
D) Köyden kente göçler başladı.
Ortaokul Türkçe
Ekler
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler- den hangisi farklı türde bir ek almıştır? (T.6.3.7) A) Sabahtan beri roman okuyorum. B) Evden eve nakliyecilik yapıyoruz. C) Sudan sebeplere kızıyorsunuz. D) Köyden kente göçler başladı.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Her tüyüne bir boncuk bağladılar.
B) Kedicik masum masum bakıyor.
C) Uçağa binmekten çok korkuyordu.
D) Yaşam savaşını güçlü ve hızlı olanlar kazanır.
BAHÇESEHİR KOLEJİ
Ortaokul Türkçe
Ekler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- cük hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Her tüyüne bir boncuk bağladılar. B) Kedicik masum masum bakıyor. C) Uçağa binmekten çok korkuyordu. D) Yaşam savaşını güçlü ve hızlı olanlar kazanır. BAHÇESEHİR KOLEJİ
ODEY
TEST-1
1- Çekil, bu gölgeli yollarda gezinme
Bahar, bakışların yine pek sarhoş.
Yanılıp gönlüme misafir inme
Kapısı kilitli, mihrabı bomboş.
Bu dörtlüğün hangi dizelerinde "ek fiil" vardır?
A) I - II B) II - III C) III - IV D) II - IV
Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem
12-
eyle
A) Ka
B) Ba
C) Fir
D) Be
13-Aşa
A) Şeh
B) Bab
C) Ilık,
Ortaokul Türkçe
Ekler
ODEY TEST-1 1- Çekil, bu gölgeli yollarda gezinme Bahar, bakışların yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafir inme Kapısı kilitli, mihrabı bomboş. Bu dörtlüğün hangi dizelerinde "ek fiil" vardır? A) I - II B) II - III C) III - IV D) II - IV Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem 12- eyle A) Ka B) Ba C) Fir D) Be 13-Aşa A) Şeh B) Bab C) Ilık,
Fiil Kök
angisinin kökü
lük
atçı
Kök Türleri
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-
lerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
AYSabaha kadar yeni alınan oyuncağıyla oynadı.
B) Bu işler yüzünden son zamanlarda çok yoruldu.
C) Doğum gününde gelen pastadan hiç kalmamış.
D) Bu sözler herkesin kulağına hoş geldi.
4
Ortaokul Türkçe
Ekler
Fiil Kök angisinin kökü lük atçı Kök Türleri 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük- lerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? AYSabaha kadar yeni alınan oyuncağıyla oynadı. B) Bu işler yüzünden son zamanlarda çok yoruldu. C) Doğum gününde gelen pastadan hiç kalmamış. D) Bu sözler herkesin kulağına hoş geldi. 4
2
Aşağıdaki cümleleri, yanlarındaki kutucuklarda verilen ek ya da sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
b)
9)
d)
e)
f
g)
h)
ki haftadır biz
Çocuklar biz
Dün akşam
Bu, öyle bir akşam
Ben sana kızdım..........?
kalıyor.
çikolata isteriz, diye bağırıyor.
film çok duygusaldı.
Kızdım
kalbini kırarım, uyarıyorum!
Bu köfte lezzetli ama annemin....... daha güzel olur.
vicdanın rahat değil.
Sende ..... kalemi bana ver, bunu sen al.
bir telefonla arayıp rahatsız ediyorsun.
Kabahat sende
ömrümün tüm akşamlarına bedel.
00000
Ortaokul Türkçe
Ekler
2 Aşağıdaki cümleleri, yanlarındaki kutucuklarda verilen ek ya da sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. b) 9) d) e) f g) h) ki haftadır biz Çocuklar biz Dün akşam Bu, öyle bir akşam Ben sana kızdım..........? kalıyor. çikolata isteriz, diye bağırıyor. film çok duygusaldı. Kızdım kalbini kırarım, uyarıyorum! Bu köfte lezzetli ama annemin....... daha güzel olur. vicdanın rahat değil. Sende ..... kalemi bana ver, bunu sen al. bir telefonla arayıp rahatsız ediyorsun. Kabahat sende ömrümün tüm akşamlarına bedel. 00000
2.
3.
4.
A) 1.
tuzlu
sanatçı
silik
köylü
B) 2.
2.
Dört yapraklı yoncanın yapraklarından kökü farklı
türde olan sözcüğün yazılı olduğu yaprak koparıla-
caktır.
Buna göre yoncanın kaç numaralı yaprağı kopa-
rılmalıdır?
1.
C) 3.
D) 4.
157
Ortaokul Türkçe
Ekler
2. 3. 4. A) 1. tuzlu sanatçı silik köylü B) 2. 2. Dört yapraklı yoncanın yapraklarından kökü farklı türde olan sözcüğün yazılı olduğu yaprak koparıla- caktır. Buna göre yoncanın kaç numaralı yaprağı kopa- rılmalıdır? 1. C) 3. D) 4. 157