Soru:

9. Aşağıdaki haritada 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması'na göre topraklarımızın paylaşımı gösterilmiştir. KAR

9. Aşağıdaki haritada 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması'na göre topraklarımızın
paylaşımı gösterilmiştir.
KARADENİZ
SOVYET RUSYA
BULGARISTAN
Kastamonu
GANIS
MARMARA
DENIZI
Trabzon
• Bolu
Erzurum
Balıkesir
• Eskişehir
Ankara
Sivas
• Kütahya
IRAN
Izmir
Kayseri
Diyarbakir
. Aydın
• Konya
EGE DENİZİ
Antep
Mardin
Urfa
Antalya
Musu
Tünde
ABD
Fransa
Hatay
IRAK
Hatay SURİYE
AKDENİZ
Halep
NK
Yunanistan
Ermenistan
Ingre
Haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Topraklarımız büyük ölçüde işgal edilmiştir.
B) İngilizler Anadolu topraklarına girmemiştir. +
Ostanbul konusunda tam bir paylaşım söz konusu değildir.
D) Ankara hiç işgale uğramamıştır.

9. Aşağıdaki haritada 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması'na göre topraklarımızın paylaşımı gösterilmiştir. KARADENİZ SOVYET RUSYA BULGARISTAN Kastamonu GANIS MARMARA DENIZI Trabzon • Bolu Erzurum Balıkesir • Eskişehir Ankara Sivas • Kütahya IRAN Izmir Kayseri Diyarbakir . Aydın • Konya EGE DENİZİ Antep Mardin Urfa Antalya Musu Tünde ABD Fransa Hatay IRAK Hatay SURİYE AKDENİZ Halep NK Yunanistan Ermenistan Ingre Haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Topraklarımız büyük ölçüde işgal edilmiştir. B) İngilizler Anadolu topraklarına girmemiştir. + Ostanbul konusunda tam bir paylaşım söz konusu değildir. D) Ankara hiç işgale uğramamıştır.