Soru:

9. Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi'nin özelliklerinden biri değildir? FUSTIUM A) Tamamı kırk yedi maddeden oluşur. B)

9.
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi'nin
özelliklerinden biri değildir?
FUSTIUM
A) Tamamı kırk yedi maddeden oluşur.
B) Medine'deki Müslümanlar ve diğer dinlere mensup
olanlar arasında imzalanmıştır.
C) Medine'ye bir saldırı olursa anlaşma geçersiz ola-
caktır.
D) İhtilaflı konular Hz. Muhammed'e danışılacaktır.
E) İslam Devleti'nin ilk anayasası olma niteliğini taşır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi'nin özelliklerinden biri değildir? FUSTIUM A) Tamamı kırk yedi maddeden oluşur. B) Medine'deki Müslümanlar ve diğer dinlere mensup olanlar arasında imzalanmıştır. C) Medine'ye bir saldırı olursa anlaşma geçersiz ola- caktır. D) İhtilaflı konular Hz. Muhammed'e danışılacaktır. E) İslam Devleti'nin ilk anayasası olma niteliğini taşır.