Soru:

9. Bir esnaf satın aldığı belli adet ürünü % 20 kârla satma- yı planlıyor. Ürünlerinin yarısını bu kâr oranı ile satıyor. Ürünle

9.
Bir esnaf satın aldığı belli adet ürünü % 20 kârla satma-
yı planlıyor. Ürünlerinin yarısını bu kâr oranı ile satıyor.
Ürünlerinin geri kalan kısmı sel sonucunda % 20 kayba
uğruyor.
10x adet 104 al fiyat
Buna göre, esnafın planladığı kâr miktarını elde

9. Bir esnaf satın aldığı belli adet ürünü % 20 kârla satma- yı planlıyor. Ürünlerinin yarısını bu kâr oranı ile satıyor. Ürünlerinin geri kalan kısmı sel sonucunda % 20 kayba uğruyor. 10x adet 104 al fiyat Buna göre, esnafın planladığı kâr miktarını elde ede- bilmesi için geri kalan malları yüzde kaç kârla sat- malıdır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

Soru Çözümünü Göster