Soru:

9. Cumhuriyet Dönemi'nde Millet Mekteplerinin açılması millî eğitim sisteminin gözeteceği aşağıdaki esaslardan hangi- siyle ilgi

9.
Cumhuriyet Dönemi'nde Millet Mekteplerinin açılması millî
eğitim sisteminin gözeteceği aşağıdaki esaslardan hangi-
siyle ilgilidir2
A) İlköğretimin zorunlu olması
B) Egitimin yaygınlaştırılması
C) Oğretim birliğinin sağlanması
D) Eğitimde disiplinin sağlanması
E) Karma eğitimin yapılması
27

9. Cumhuriyet Dönemi'nde Millet Mekteplerinin açılması millî eğitim sisteminin gözeteceği aşağıdaki esaslardan hangi- siyle ilgilidir2 A) İlköğretimin zorunlu olması B) Egitimin yaygınlaştırılması C) Oğretim birliğinin sağlanması D) Eğitimde disiplinin sağlanması E) Karma eğitimin yapılması 27