Soru:

9. IOD 34 Puan Yayınları Güç Sende Artil 2. Enigeon KARADENİZ Amara Sinod BİZANS Istabu CANDAROGULLARI Slne IMPARATORLUGU Kastam

9.
IOD
34
Puan Yayınları Güç Sende Artil
2.
Enigeon
KARADENİZ
Amara Sinod
BİZANS Istabu
CANDAROGULLARI Slne
IMPARATORLUGU
Kastamonu
lim
CANIKOGOLAR
TRABZON RUMIMO
Ambaya
KARELOGLARI Dus OSMANOĞULLARI AMUR
Tokm
Shop
Ankar
ERETHA DEVLET
AKKOYUNLULAR
Sivas
Konya
SARUKANDOLI
KN
Mansa SERMIVANOGLU
Alyn
Kayseri
AYDINOGULLARI
Makora 1
Aydin HAMITOGULLARI Konya
piny
DULKADİROGLLARI
Cohir KARAMANOĞULLARI
• Mara
KARAKOYUNLULAR
TEKE BEYLIGI
Antalya
Larende RAMAZANOGULLORE
Alanya
Adane
"Erhonek
andern
130 km
AKDENİZ
MEMLOKLULAR
MISEGA
1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonraki ikinci Türk
beyliklerini gösteren bu haritadan Anadolu ile il-
gili,
I. Siyasi birlik yoktur.
II. Etnik çeşitlilik vardir.
III. Dini farklılık görülür.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 11 B) Yalnız III
e) I ve 11
E) VI ve III
C&
D) Hve III

9. IOD 34 Puan Yayınları Güç Sende Artil 2. Enigeon KARADENİZ Amara Sinod BİZANS Istabu CANDAROGULLARI Slne IMPARATORLUGU Kastamonu lim CANIKOGOLAR TRABZON RUMIMO Ambaya KARELOGLARI Dus OSMANOĞULLARI AMUR Tokm Shop Ankar ERETHA DEVLET AKKOYUNLULAR Sivas Konya SARUKANDOLI KN Mansa SERMIVANOGLU Alyn Kayseri AYDINOGULLARI Makora 1 Aydin HAMITOGULLARI Konya piny DULKADİROGLLARI Cohir KARAMANOĞULLARI • Mara KARAKOYUNLULAR TEKE BEYLIGI Antalya Larende RAMAZANOGULLORE Alanya Adane "Erhonek andern 130 km AKDENİZ MEMLOKLULAR MISEGA 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonraki ikinci Türk beyliklerini gösteren bu haritadan Anadolu ile il- gili, I. Siyasi birlik yoktur. II. Etnik çeşitlilik vardir. III. Dini farklılık görülür. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 11 B) Yalnız III e) I ve 11 E) VI ve III C& D) Hve III