Soru:

9. Işık işininin, saydam K, L ve Mortamlarında izlediği yol aşağıda verilmiştir. K N Buna göre; 1. Işın K ortamından L ortamına

9. Işık işininin, saydam K, L ve Mortamlarında izlediği yol aşağıda verilmiştir.
K
N
Buna göre;
1. Işın K ortamından L ortamına geçerken sürati azalmıştır.
1. Işin, L ortamından Mortamına a açısından daha büyük bir açıyla gelseydi Mortamına geçebilirdi.
III. Mortamının kırıcılığı, L ortamının kırıcılığından azdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız !!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

9. Işık işininin, saydam K, L ve Mortamlarında izlediği yol aşağıda verilmiştir. K N Buna göre; 1. Işın K ortamından L ortamına geçerken sürati azalmıştır. 1. Işin, L ortamından Mortamına a açısından daha büyük bir açıyla gelseydi Mortamına geçebilirdi. III. Mortamının kırıcılığı, L ortamının kırıcılığından azdır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız !! B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III