Soru:

9. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Batı Ak- deniz ve Kuzey Afrika'da Osmanlı Devleti'nin, 1. İspanya, II. Portekiz, III. Cenev

9.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Batı Ak-
deniz ve Kuzey Afrika'da Osmanlı Devleti'nin,
1. İspanya,
II. Portekiz,
III. Ceneviz
devletlerinden hangileriyle mücadele ettiği
söylenebilir?
A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II E) Il ve III

9. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Batı Ak- deniz ve Kuzey Afrika'da Osmanlı Devleti'nin, 1. İspanya, II. Portekiz, III. Ceneviz devletlerinden hangileriyle mücadele ettiği söylenebilir? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III