Soru:

9. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donan- masının en önemli mücadele alanlarından biri de Hint Okyanusu olmuştur. Hint

9. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donan-
masının en önemli mücadele alanlarından biri de Hint
Okyanusu olmuştur. Hint deniz seferleri, Portekizliler'
in Hindistan, Kızıldeniz ve Basra Körfezine donanma-
lar göndererek Müslümanların ticaretinin engellemesi,
Portekizliler' in engellediği Kızıldeniz yoluyla hacca gi-
den Müslümanların ve Gücerat hükümdarının Osmanlı
Devletinden yardım istemesi, Coğrafi Keşiflerin ekono-
mik zararlarının kapatılmak istenmesi, Portekizliler' in
yeni ticaret yolları bulmaları üzerine eski ticaret yolları-
nin önemini yitirmesi üzerine yapılmıştır.
Bu nedenlere bağlı olarak düzenlenen dört ayrı
seferde de başarılı olunamamasının nedenleri neler-
dir? 2 tanesini yazınız. (10 puan)

9. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı donan- masının en önemli mücadele alanlarından biri de Hint Okyanusu olmuştur. Hint deniz seferleri, Portekizliler' in Hindistan, Kızıldeniz ve Basra Körfezine donanma- lar göndererek Müslümanların ticaretinin engellemesi, Portekizliler' in engellediği Kızıldeniz yoluyla hacca gi- den Müslümanların ve Gücerat hükümdarının Osmanlı Devletinden yardım istemesi, Coğrafi Keşiflerin ekono- mik zararlarının kapatılmak istenmesi, Portekizliler' in yeni ticaret yolları bulmaları üzerine eski ticaret yolları- nin önemini yitirmesi üzerine yapılmıştır. Bu nedenlere bağlı olarak düzenlenen dört ayrı seferde de başarılı olunamamasının nedenleri neler- dir? 2 tanesini yazınız. (10 puan)