Soru:

9. Osmanlı Devleti'nde; 1560 civarında yakla- şık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akce kadar ulufe verilirken 1620 civarında 10

9. Osmanlı Devleti'nde; 1560 civarında yakla-
şık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akce
kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100
bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe ve-
rilmiştir.
Bu bilgiyle Osmanlı Devleti'nde,
I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır.
II. Hazine giderleri artmıştır.
III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
(C
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I vell
D) II ve III
F) I, II ve III
AYT/2019

9. Osmanlı Devleti'nde; 1560 civarında yakla- şık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akce kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100 bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe ve- rilmiştir. Bu bilgiyle Osmanlı Devleti'nde, I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır. II. Hazine giderleri artmıştır. III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? (C A) Yalnız B) Yalnız II C) I vell D) II ve III F) I, II ve III AYT/2019