Soru:

9. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta İstanbul olmak üzere kent yaşamında telgraf, telefon, tren

9.
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
başta İstanbul olmak üzere kent yaşamında telgraf, telefon,
tren, tramvay ve buharlı gemi gibi yeni iletişim ve ulaşım araç-
larının kullanımı yaygınlaşmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlan-
dirici bir etkisinin olduğu savunulamaz?
A) Gündelik yaşantının değişmesinde
(B) Siyasal yaşama katılımın artmasında
iç göçlerin artmasında
D) Mesleki eğitim veren okulların açılmasında
E) Popüler kültürün yaygınlaşmasında

9. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta İstanbul olmak üzere kent yaşamında telgraf, telefon, tren, tramvay ve buharlı gemi gibi yeni iletişim ve ulaşım araç- larının kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlan- dirici bir etkisinin olduğu savunulamaz? A) Gündelik yaşantının değişmesinde (B) Siyasal yaşama katılımın artmasında iç göçlerin artmasında D) Mesleki eğitim veren okulların açılmasında E) Popüler kültürün yaygınlaşmasında