Soru:

9. Q eis Osmanlı Devleti eski Türk devlet geleneklerinin bazıla- nni devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisin

9.
Q
eis
Osmanlı Devleti eski Türk devlet geleneklerinin bazıla-
nni devam ettirmiştir.
Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisinde önce-
ki Türk devletlerinden farklı bir özellik gösterir?
A) Güçlü merkeziyetçi devlet anlayışının uygulanma-
sinda
B) Hükümdarlığın tek bir aileye ait olmasında
C) Padişah çocuklarının valilik yaptırılarak eğitilmele-
rinde
D) Bazı görevlilere maaş yerine dirlik topraklarının
vergi gelirlerinin verilmesinde
E) Hükümdara danışmanlık yapan bir kurulun oluştu-
rulmasında

9. Q eis Osmanlı Devleti eski Türk devlet geleneklerinin bazıla- nni devam ettirmiştir. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisinde önce- ki Türk devletlerinden farklı bir özellik gösterir? A) Güçlü merkeziyetçi devlet anlayışının uygulanma- sinda B) Hükümdarlığın tek bir aileye ait olmasında C) Padişah çocuklarının valilik yaptırılarak eğitilmele- rinde D) Bazı görevlilere maaş yerine dirlik topraklarının vergi gelirlerinin verilmesinde E) Hükümdara danışmanlık yapan bir kurulun oluştu- rulmasında