Soru:

9. Tarih öğretmeni tarafından "Misır'da Türk-İslam Et- kisi" konulu bir çalışma yapması istenilen öğren- cinin, araştırma süreci

9.
Tarih öğretmeni tarafından "Misır'da Türk-İslam Et-
kisi" konulu bir çalışma yapması istenilen öğren-
cinin, araştırma sürecinde, aşağıdaki Türk İslam
devletlerinden hangileriyle karşılaşması beklene-
bilir?
6 KURUMSALD
A) Memlüklular - Eyyûbîler
B) Karahanlılar - Gazneliler
Gazneliler - Bâbürlüler
D) Selçuklular - Fatimiler
E) Abbasiler - Büveyhiler

9. Tarih öğretmeni tarafından "Misır'da Türk-İslam Et- kisi" konulu bir çalışma yapması istenilen öğren- cinin, araştırma sürecinde, aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangileriyle karşılaşması beklene- bilir? 6 KURUMSALD A) Memlüklular - Eyyûbîler B) Karahanlılar - Gazneliler Gazneliler - Bâbürlüler D) Selçuklular - Fatimiler E) Abbasiler - Büveyhiler