Soru:

91. Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen Türkiye'nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet

91. Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte son aşamaya
gelmiştir. Buna rağmen Türkiye'nin birliğe girişine karşı
ciddi bir muhalefet vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden
biri değildir?
A) Türkiye'de demokratik sistemde bazı eksikliklerin
olması
B) Nüfus artış hızının fazla olması
C) Güçlü bir orduya sahip olması
D) Türkiye'deki gelir azlığının birliğe yük getireceği
endişesi
E) Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözememiş olması

91. Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen Türkiye'nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? A) Türkiye'de demokratik sistemde bazı eksikliklerin olması B) Nüfus artış hızının fazla olması C) Güçlü bir orduya sahip olması D) Türkiye'deki gelir azlığının birliğe yük getireceği endişesi E) Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözememiş olması